Přijímací řízení

po kliknutí se otevře stránka, kde můžete Vaše dítě registrovat k zápisu.

Od 1. března 2024 se registrujte k zápisu do 1. třídy v systému Zápisy Online.

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy ke stažení zde.

Informace o záměru podat žádost o odklad školní docházky ke stažení zde.

V případě dotazů se obracejte na paní zástupkyni pro 1. stupeň – Mgr. Monika Schifflerová, monika.schifflerova@zsgutova.cz.

Výsledky budou zveřejněny nejpozději 2. května 2024 na webových stránkách v sekci Zápis do 1. tříd/Výsledky a na úřední desce školy.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedené pod registračními čísly.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

    Pro případ převisu počtu žádostí o přijetí stanovuje ředitel školy tato kritéria:

  • Kritéria se dělí na A) hlavní a B) doplňková. Doplňková kritéria jsou bodovaná. 
  • Plnění kritérií je třeba škole doložit úředním dokladem (např. občanský průkaz).
  • Plnění kritéria „sourozenec ve škole“ ověří škola ve školní matrice.
HLAVNÍ KRITÉRIUM
Dítě, které má v době podání žádosti k základnímu vzdělávání místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školním obvodu ZŠ Gutova, přijímá škola přednostně.
DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA (bodovaná)bodové hodnocení
Dítě, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu, může získat body, jde-li o: 
Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 10, jehož sourozenec je v aktuálním roce žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Gutova.5 bodů
Dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 10.4 body
Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné MČ, jehož sourozenec je v aktuálním roce žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Gutova.3 body
Dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné MČ.
 
2 body
Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo HMP, jehož sourozenec je v aktuálním roce žákem žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Gutova.1 bod
Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo HMP. 0 bodů

ROVNOST BODŮ

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči stanoví ředitel pořadí průkazným losováním těchto uchazečů. Termín případného losování je stanoven na 22. 4. 2024.

Tato kritéria byla zveřejněna dne 1. března 2024.