Umělecké soutěže

JAK SI DĚTI PŘEDSTAVUJÍ SVOJI VYSNĚNOU ŠKOLU

Úřad MČ Praha 10 vyhlásil na začátku března soutěž pro všechny žáky základních

škol v Praze 10 na téma „Jak si děti představují svoji vysněnou školu“. Do soutěže se

zapojili v různých kategoriích někteří žáci naší školy.

Předávání cen proběhlo 2. dubna v sále Bratří Čapků v budově ÚMČ Praha 10.

V kategorii 2D získala ocenění NATÁLIE SUŠILOVÁ z třídy 4.C za své dílo Škola, která tě vezme na cestu časem.

V kategorii Fotografie byla oceněna LUCIE FORMÁNKOVÁ z třídy 3. A za své dílo Zelená škola.

Dívkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.