Termíny po zápisu do prvních tříd

 • 22. dubna 2024
  Termín losování
  (pouze při převisu podaných žádostí).  

U losování bude přítomna ředitelka školy, zástupce ředitelky, člen školské rady a příslušní uchazeči (rodiče).

 • 24. dubna 2024
  Formální informace. Rodiče mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Rodiče se v této věci mohou dostavit do školy ve středu dne od 14:00 do 16:00 hod.
 • 2. května 2024
  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
  budou oznámena zveřejněním přidělených registračních čísel na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí budou v listinné podobě předána na informační schůzce. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána korespondenční cestou.
 • 12. června 2024 v 17:00hodin v učebně č. 312 ve 3. patře
  Informační schůzka
  rodičů přijatých dětí. Z důvodu omezené kapacity jednací místnosti žádáme o účast pouze jednoho rodiče. Děti se schůzky neúčastní.