Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Podle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění („školský zákon“), pracuje ve škole a pro školu školská rada.

V naší škole působí školská rada složená ze šesti členů. Funkční období členů je tříleté. Zpravidla se schází dvakrát ročně.

Aktuální složení školské rady je následující:

Za rodiče

  • Ing. Petr Beneš
  • Ing. Jiří Budek

Za zřizovatele (MČ Praha 10)

  • Adam Štěpánek
  • Mgr. Václav Vlček – zapisovatel

Za pedagogy

  • RNDr. Renáta Krejčí – předsedkyně
  • Mgr. Jarmila Velichová