Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Podle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění („školský zákon“), pracuje ve škole a pro školu školská rada.

V naší škole působí školská rada složená ze šesti členů. Funkční období členů je tříleté. Zpravidla se schází dvakrát ročně.

Aktuální složení školské rady je následující:

Za rodiče

  • Ing. Petr Beneš
  • Ing. Jiří Budek

Za zřizovatele (MČ Praha 10)

  • Adam Štěpánek
  • Mgr. Václav Vlček – zapisovatel

Za pedagogy

  • RNDr. Renáta Krejčí – předsedkyně
  • Mgr. Jarmila Velichová
Zápis ze 41. zasedání školské rady (ze dne 15.5.2024)Stáhnout
Zápis ze 40. zasedání školské rady (ze dne 4.10.2023)Stáhnout
SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY k 14.9.2023Stáhnout
Výsledky doplňující volby do ŠKOLSKÉ RADY – zástupci za rodiče – 2023)Stáhnout
Složení školské rady 1.1.2023Stáhnout
Zápis ze 39. zasedání školské rady (ze dne 7.6.2023)Stáhnout
Zápis ze 38. zasedání školské rady (ze dne 1.3.2023)Stáhnout
Výsledky volby do ŠKOLSKÉ RADY – zástupci za rodiče – 2022)Stáhnout
Zápis ze 37. zasedání školské rady (ze dne 21.9.2022)Stáhnout
Zápis ze 36. zasedání školské rady (ze dne 20.10.2021)Stáhnout
Zápis ze 35. zasedání školské rady (ze dne 9.6.2021)Stáhnout
Zápis ze zasedání školské rady (ze dne 19.6.2019)Stáhnout
Informace o volbě do ŠKOLSKÉ RADY – proběhne v listopadu 2018Stáhnout
Zápis ze zasedání školské rady (ze dne 26. září 2018)Stáhnout
Výsledky voleb do školské rady (zástupce rodičů) 2017Stáhnout
Zápis ze zasedání školské rady (ze dne 18.10.2017)Stáhnout
Zápis ze zasedání školské rady (ze dne 15.6.2016)Stáhnout
Zápis ze zasedání školské rady (ze dne 13.10.2015)Stáhnout