Zájmová činnost

V ZŠ PRAHA 10 GUTOVA

Již několik let je naším záměrem nabízet veřejnosti (zejména však žákům školy) pestrou škálu zájmových aktivit.

Dlouhodobě se osvědčila zkušenost, že zájmová činnost je na škole realizována prostřednictvím vnějších subjektů, které si školní prostory pronajímají. Máme potvrzeno, že tyto organizace poskytnou našim žákům služby jako odborníci a v náležité kvalitě. Při výběru podnájemců dáváme zásadně přednost organizacím, které se u nás již dříve osvědčily. Škola sama zájmovou činnost neorganizuje – nezatěžujeme naše učitele v jejich volném čase, pokud o vedení zájmových kroužků neprojeví zájem sami.

Děti Dospělí 
ASOCIACE ČESKÝ GYMNATHLON, z.s.všestranné sportovní kurzyKrav maga, z.s.sebeobrana
Asociace pro volný čas, sport a kulturu, z.s.judo a sebeobrana / pohybovkySportovní klub MUP, z.s.kruhový trénink / florbal / basketbal
OLYMP FLORBAL, z.s.florbalEva Znamenáčkovákeramika
Krav maga, z.s.sebeobranaKateřina Tůmovájóga
Šikovné děti, z.s.řemesla a kutilstvíDHI a.s.florbal
Crocogarden, z.s.street dance / keramikaJiří Jachekkondiční a zdravotní cvičení
Ludus Magnus, z.s.gymnastika
Miloslav Kratochvílkeramika
SK KAMIWAZA KARATE, z.s.karate
TŠ StormDance, z.s.tanec
SVČ KROUŽKYvaření / futsal / florbal / IT /badminton / aerobik / jóga / Angličtina / kreativní dílny / robotika s LEGEM
Pavel Vávrašachy
Denisa Štěpánková – Kurz Chytráčkovivěda