O škole

Základní škola Gutova je školou nacházející se ve Strašnicích v Praze 10 a je součástí Pedagogické fakulty UK. Škola nabízí rozšířenou výuku matematiky na druhém stupni.

Výuka a život žáků

Základní škola Gutova provádí výuku podle vlastního vzdělávacího plánu GUTOVKA, s důrazem na informatiku, prevenci proti drogám, podporu žáků s poruchami učení a účast na kulturních a sportovních soutěžích. Škola také pořádá různé kurzy a aktivity, včetně lyžařského kurzu a škol v přírodě. Spolupracuje s domem UM – střediskem pro volný čas dětí.

Škola se vyznačuje pozitivní atmosférou a podporuje komunikaci, kreativní a zábavnou výuku. Každý rok se prezentuje veřejnosti během Dne otevřených dveří a umožňuje rodičům navštívit vyučování. Spolupracuje s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a podporuje další vzdělávání svých učitelů. Školu doplňuje školská rada složená z řad rodičů, pedagogů a zřizovatele.

Vybavení

Kromě kmenových tříd má škola 14 odborných učeben, včetně dílny s keramickou pecí, výtvarného ateliéru, učeben výpočetní techniky, chemickou a fyzikální pracovnu, a 22 tříd a pracoven s interaktivními tabulemi. Škola také disponuje knihovnou, školním klubem, tělocvičnami, relaxační místností a školní jídelnou. V areálu Gutovka, který sousedí se školou, jsou k dispozici sportoviště a aktivity pro děti.

Okolí školy

Škola sousedí s Areálem volného času Gutovka, který nabízí různé aktivity, včetně brusliště, lanového centra, vodního světa, skateparku a minigolfového hřiště. Areál obsahuje také největší umělou lezeckou stěnu v České republice, otevřenou v roce 2006.

Historie

Škola byla založena v roce 1962 a má v současnosti Městskou část Praha 10 jako zřizovatele. V roce 2009 navštívil školu tehdejší prezident Václav Klaus, který oficiálně zahájil školní rok.

Ředitelé školy:

  • Josef Strašil (1962–1963)
  • Blanka Filipová (1963–1967)
  • Milena Šimáčková (1967–1970)
  • Milena Michalová (1970–1972)
  • Milena Krejčová (1972–1984)
  • Richard Böhm (1984–1990)
  • Vilém Nedorost (1990–1991)
  • Věra Zelenková (1991–1997)
  • Jiří Voneš (1997–2023)
  • Jaroslava Černá (od 2023 – současnost)