Skupiny s rozšířenou výukou matematiky (RVM)

Všeobecné informace

Termín přijímací zkoušky do skupiny s rozšířenou výukou matematiky je v úterý 4. června 2024. Bližší informace budou zveřejněny v průběhu března.

Základní škola Gutova otvírá každý rok v 6. ročníku skupinu s rozšířenou výukou matematiky.

Do této skupiny se mohou hlásit stávající žáci školy i žáci z 5. ročníků jiných škol.

Formulář žádosti o přijetí zveřejňujeme na stránkách školy obvykle začátkem května. Termín pro podání žádosti bude vyhlášen nejpozději na začátku května.

Ve všech 6. třídách otevíráme jednu skupinu s RVM. Žáci jsou do ní zařazeni na základě matematického testu, který tvoří 70 % hodnocení. Dále přihlížíme k všeobecným znalostem (15 %) a prospěchu ve čtvrté a 1. pololetí 5. třídy (15 %).

Počet hodin matematiky v jednotlivých ročnících 2. stupně je: v 6. třídách 6 hodin a v 7. až 9. třídě 5 hodin. V 9. třídě obvykle žáci mají ještě hodinu přípravy ke studiu na střední školy, kde se zaměřují zejména na úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Celkem tedy mají žáci minimálně 21 hodin matematiky proti 15 hodinám, které předepisuje rámcový vzdělávací program. Díky tomu, že ve skupině jsou žáci, kteří projevují větší nadání pro matematiku, je možné probírat učivo matematiky do větší hloubky. Výuka ostatních předmětů probíhá ve stejném rozsahu s ostatními žáky třídy.