Školní družina a školní klub

Kontakty:

Veronika Homolková – vedoucí školní družiny a školního klubu

                                            veronika.homolkova@zsgutova.cz

                                            tel.: 725 422 201

Dana Bohatová – vychovatelka školního klubu

                                dana.bohatova@zsgutova.cz

Charakteristika ŠD/ŠK

Školní družina/školní klub je zařízení vzdělávací, zájmové výchovné činnosti, která poskytuje našim žákům pravidelné nebo příležitostné aktivity v různých oblastech a řídí se pravidly pedagogiky volného času. Školní družina/školní klub je výchovný partner rodiny a školy. Plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí a jejich osobní a sociální kompetence.

Školní družina má dvě herny. Jedna se nachází v přízemí školy, druhá v 1. patře. Všechny kmenové třídy ostatních oddělení jsou taktéž v 1. patře. Školní družina využívá k vyzvedávání žáků čipový systém Bellhop a při mimořádných situacích úzce spolupracuje s vrátnicí.

Pro rodiče našich mladších žáků je školní družina nepostradatelnou součástí této školy a je plně využívána. Pro žáky 1. až 3. tříd je místo ve školní družině téměř stoprocentní. Maximální kapacita na jedno oddělení je 30 žáků.

Školní klub s kapacitou 27 žáků se nachází ve 2. patře a je využívaný žáky 2. stupně, kteří potřebují vyčkat v budově školy na odpolední vyučování. Žákům je nabídnuta příprava na vyučování, relaxace nebo využití některých společenských a deskových her, které jsou součástí školního klubu. V otevírací době je žákům poskytnuta možnost návštěvy školní knihovny.

Další aktivity ŠD

Celodružinové projekty, projekty v jednotlivých odděleních, výchovné činnosti (výtvarná, pracovní, dramatická, hudební, tělovýchovná), zájmové a relaxační činnosti, návštěvy divadel do školy, různé edukativní programy a spolupráce s Prahou 10 při výzdobě vánočních stromů na Kubánském náměstí a metru Strašnická. V rámci pobytu venku využívá školní družina školní zahradu a sportovní areál Gutovka v sousedství školy.

Mimořádné celodružinové aktivity na rok 2023/2024 – Projekt Ledové království, návštěva v naší škole – krokodýli a plazi, masopustní průvod, tematická divadla, bubnování Drum Circle, dětský den s Honzou Onderem, balónková show, halloween.