Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou nedílnou součástí života snad každé školy. ZŠ Gutova v tomto není žádnou výjimkou, a tak i my tradičně zveme rodiče, bývalé žáky a přátele školy k návštěvě. Datum této události je již mnoho let spojen s prosincem a předvánočním obdobím.

Podoba našeho dne otevřených dveří (vžila se zkratka DOD) se za léta mírně měnila. Dříve jsme se snažili předvést školu akčně a dynamicky, což znamenalo, že program zaplnily speciální ukázkové hodiny, různé mimořádné aktivity a nahlédnout do klasické hodiny mohli převážně rodiče dětí z 1.stupně. Současná podoba oproti tomu nabízí zejména možnost vidět běžnou denní výuku. Naši hosté mají možnost vstupovat do tříd 1. i 2.stupně a zjistit, jak učíme.

Od doplňkových akcí, které DOD příjemně zpestřují, jsme samozřejmě neupustili, dotvářejí po mnoho let slavností atmosféru celé akce. V přízemí školy tak návštěvníky vítá jarmark s prodejem žákovských výrobků (výdělek jde na dobročinné účely), 1.patro nabízí voňavé občerstvení ze školní kuchyňky (jablečný závin nebo jiné dobroty pečou pod dohledem učitelů žáci naší školy) a 2. patro je obvykle dějištěm oblíbené burzy knih. Stálicí DOD je žákovské služba, které vítá hosty a podává důležité informace. Žáci 1.stupně pravidelně obohatí program DOD o divadelní představení a pěvecké vystoupení na školní zahradě.

Rok co rok se snažíme výčet aktivit v rámci DOD doplnit o nějakou novinku. Už jsme našim hostům nabídli retro-koutek, síň slávy ZŠ Gutova (třída plná ocenění a trofejí, které škola v průběhu let získala), výstavu školních kronik nebo testy školních znalostí pro rodiče. Letošní novinkou byla možnost navštívit školní kryt a v raritním prostředí si prohlédnout staré kroniky a fotografie nebo ověřit své znalosti školního učiva. Naplánovat zdárný průběh DOD je pro nás každoročně velkou výzvou a zabere nám hodně práce v době, kdy už máme odučený náš rozvrh a nejraději bychom na chvilku vypnuli nebo se vrhli na hromadu písemek a testů, které čekají, až je opravíme. Přesto se každoročně této práci věnujeme s odhodláním a elánem, že DOD na ZŠ Gutova se povede a přiláká do školy mnoho lidí, kteří naši práci umí ocenit.