Předmětové soutěže

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

Mezi tradičně pořádané předmětové soutěže patří na ZŠ Gutova olympiáda v Anglickém jazyce.

  Soutěž je poměrně náročná, protože má 2 kola (písemné a konverzační) a soutěžící se dělí do 2 kategorií (6.-7.třídy, 8.-9.třídy). V prosinci či lednu tak žáci prověří své znalosti v písemném testu, který pečlivě připravuje paní učitelka Romanovská. Přibližně deset nejúspěšnějších žáků z obou kategorií postupuje do konverzační části, kde mají šanci předvést kvalitu svého mluveného projevu. Vybíráme první tři místa pro každou kategorii a vítězové nás následně reprezentují v obvodním kole za Prahu 10.

  Loni i letos byl kvalita všech soutěžících naprosto špičková, zejména v konverzační části. Vybrat vítěze byl náročný výkon a dost možná by si první míst zasloužili všichni. Nicméně dva nejlepší museli být určeni a pro letošní rok to byli tito žáci: BARBORA NĚMCOVÁ (7.C) za kategorii 6.-7.tříd a ADÉLA KUDRNOVÁ (9.A) za kategorii 8.-9.tříd, obě ze skupin paní učitelky Romanovské.

  Obě dívky nás 28. 2. 2024 skvěle reprezentovaly v obvodním kole. BARBORA NĚMCOVÁ se za svou kategorii umístila na 7.místě a ADÉLA KUDRNOVÁ byla ve své kategorii dokonce třetí.

  PIKOMAT

  Tři žáci naší školy (JIŘÍ GREPL, JANA MALKOVSKÁ A CRISTINA NÁJARES) jsou aktivní řešitelé celoročního korespondenčního semináře z matematiky PIKOMAT. Zde žáci kromě toho že se pokusí řešit netradiční úlohy, především se naučit formulovat svá řešení. Největší přínos pro každého účastníka je určitě možnost se zúčastnit na různé akce, které organizátoři připravují. Jako jsou pravidelná setkání: pikoúterý, víkendová soustředění, tábory atd. Zde se žáci naučí spoustu jiných věcí například jak řešit úlohy, mají přednášky a především najde si spoustu jiných kamarádů se stejným zájmem.

  Aktuální umístění naších žáků můžete prohlédnout na odkazu:

  https://pikomat.mff.cuni.cz/archiv/rocnik39/vysl4

  ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

  Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie).
  Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku.
  Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.
  Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími z celého Česka, a v případě úspěchu se zúčastnit mezinárodních geografických soutěží.

  Ve školním kole na 2. stupni ZŠ letos proběhla zeměpisná olympiáda dne 23. 1. 2024 v kategoriích:
  A–6. ročník – téma fyzickogeografický zeměpis, krajinné sféry, zeměpisné souřadnice,
  Země, Měsíc, Slunce.
  B–7. ročník – téma regionální geografie světa (státy světa a jejich charakteristické znaky)
  C–8. + 9. ročník – téma – všeobecný přehled učiva 6.-9.třídy, Evropa, Česká republika
  Ve školním kole se umístili:
  Kategorie A:

  1. TEREZA FRAŇKOVÁ (6.C)
  2. MATĚJ ČÍŽEK (6.A)
  3. ANNA BROŽÍKOVÁ (6.C)

  Kategorie B:

  1. JAN ŠŤOVÍČEK (7.A)
  2. – 3. FILIP HRUŠKA (7.C) a STANISLAV KOZÁK (7.A)

  Kategorie C:

  1. JIŘÍ GREPL (8.C)
  2. ŠIMON TUREK (9.B)
  3. SAMUEL ŽABKA (9.C)

  Obvodní kolo zeměpisné olympiády uskutečnilo za měsíc po školním kole, dne 21. 02. 2024 na ZŠ Olešská. Zde nás reprezentovali ti, co se umístili ve školním kole na 1. místě:

  Za kategorii A: TEREZA FRAŇKOVÁ (11. ze 17 v obvodním kole)

  Za kategorii B: JAN ŠŤOVÍČEK (4. z 18)

  Za kategorii C: JIŘÍ GREPL (8. z 18)

  ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

  se konalo v pátek 8. prosince 2023. Celkový počet soutěžících z 8. a 9. ročníku dosáhl počtu 62, z toho 4 účastníci školní kolo vzdali nebo neodevzdali   slohovou práci a nemohli být tedy hodnoceni. Zadané úlohy ani téma slohové práce (Poprvé sám/sama doma) nebyly nijak snadné. V jazykové části mohl účastník získat maximálně 30 bodů, ve slohové 20 bodů, celkem tak mohl získat 50 bodů.

   Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola byli žáci:

   1. JIŘÍ GREPL, 8.C, dosáhl 1. místa s počtem 46 bodů
   2. JEŽKOVÁ JOHANA, 8.B a TOMÁŠKOVÁ TEREZA, 9.A, obě shodně dosáhly 45 bodů
   3. KUDRNOVÁ ADÉLA, 9.A a STŘÍBRSKÁ ZUZANA, 9.C, obě dosáhly shodně 43 bodů

   Do obvodního kola olympiády postoupili JIŘÍ GREPL a JOHANA JEŽKOVÁ.

   Obvodní kolo olympiády v ČJ pro obvod městské části Praha 10 se konalo v úterý 30. ledna 2024 na Základní škole Praha 10, Křimická 314. Naši školu nakonec úspěšně reprezentovali oba nejúspěšnější řešitelé školního kola, Jiří Grepl a Johana Ježková. JOHANA JEŽKOVÁ se s počtem 41 bodů umístila na krásném 4. – 5. místě, JIŘÍ GREPL s počtem 32 bodů na pěkném 24. – 26. místě. Protože nejúspěšnější řešitelé obvodního kola olympiády dosáhli 45 bodů, ve srovnání s tímto ohodnocením a při celkovém počtu 39 účastníků se i naši soutěžící umístili úspěšně a se ctí.