Srdíčkový den

Už více než deset let každý školní rok pořádáme na naší škole tzv. „Srdíčkové dny“. Žáci druhého stupně v tyto dny obejdou všechny třídy a nabídnou žákům i učitelům školy upomínkové předměty s logem organizace Život dětem. Kupující mohou platit přesnou částku za daný předmět, nebo přispět částkou vyšší dle svých možností. Peníze jsou vybírány do speciálních taštiček – kasiček dodaných organizací. Tyto kasičky pak po ukončení akce, která končí prodejem zpravidla všech předmětů, putují zpět organizaci, která částku sečte.

O tuto akci je na naší škole ze strany žáků vždy velký zájem. Štědře tuto sbírku podporují i rodiče, kteří mají možnost nakoupit během třídních schůzek. V minulých letech jsme tak díky této sbírce pomohli organizaci vybrat řádově 18–20 tis. korun ročně.

Sbírka „Srdíčkové dny“ pomáhá vážně nemocným dětem po celé České republice.

Výtěžek sbírek se využívá z převážné části na nákup zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, úhradu ošetřovacího materiálu, ozdravných a rehabilitačních pobytů pro vážně nemocné děti, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a současně na nákup dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, stacionáře a další zařízení pečující o nemocné
a postižené děti. Výtěžek současně putuje také na podporu vzdělání.

Zakoupením upomínkového – sbírkového předmětu s logem můžete reálně pomoci. Částky sbírkových předmětů jsou dané. Ve sbírce je zároveň snahou, aby se sbírkové předměty, které nabízejí žáci k prodeji, lidem nejen líbily, ale byly také užitečné. Na sbírkových předmětech najdete často usměvavé sluníčko v srdíčku, které je jednak symbolem pro štěstí, ale také logem sbírky.

Pro více informací:

https://www.zivotdetem.cz/c/projekty/

Odkaz na e-shop s upomínkovými předměty, kde můžete přispět i celoročně:

https://shop.zivotdetem.cz/