Žákovský parlament (GR)

Kdo jsme? 

Součástí života naší školy je již od roku 2006 Gutovská rada (GR), která je obdobou žákovského parlamentu. Skládá se ze dvou zástupců všech tříd pátých až devátých ročníků a jejich dvou koordinátorů. 

GR je tvořena skupinou žáků, kteří se scházejí za účelem sdílení informací ze tříd a organizování rozličných aktivit pro celou školu.  

Naším úkolem je participace na chodu školy.  Zástupci GR jsou “spojkou” mezi žáky a vedením školy. V rámci třídnických hodin zástupci GR sbírají od spolužáků informace či podněty, které následně řeší s vedením školy, ale také přináší a předávají závěry ze schůzek GR spolužákům. Neméně důležitým úkolem je opačná cesta informací – od spolužáků k vedení parlamentu a zejména práce s těmito informacemi. Jedná se o různé náměty, nápady, ale i připomínky a problémy, které je potřeba řešit někdy i ve spolupráci s vedením školy. 

Scházíme se ve sborovně školy minimálně jednou až dvakrát měsíčně nebo podle potřeby. Ve výjimečných případech se scházíme i mimořádně o velké přestávce. O některých akcích hlasuje GR samostatně, jsou i akce, kde GR organizuje hlasování všech žáků školy.

Mezi pravidelné akce GR patří spolupráce při zvelebování školy, pořádání akcí pro žáky a zaměstnance školy, organizace hlasování, sportovních odpolední, turnajů a Mikuláše a dále například herní odpoledne (HOGR), které probíhá 2 – 3x ročně. 

Cílem GR je, že se každý člen … 

… cítí bezpečně, nebojí se vyjádřit svůj názor a prezentovat názory spolužáků 

… učí přijímat odpovědnost za svou práci, rozdělovat si role ve skupině, udělovat a získávat zpětnou vazbu, 

… posiluje postoj, že proměňovat věci kolem sebe má smysl a že to může zvládnout každý z nás. 

Cílem členů Gutovské rady je přinášet nápady, diskutovat, navrhovat, podílet se na zvelebení školy ze strany žáků, aby se oni i jejich spolužáci cítili ve škole co nejlépe. 

Koordinátory Gutovské rady jsou: 

Bc. Anna-Marie Divišová a Mgr. Vojtěch Sýkora 

V letošním roce 2023/2024 se nám jako GR podařilo částečně školu vylepšit, zorganizovat nebo se zúčastnit několika akcí. Například se nám podařilo zařídit zrcadla na toalety, aby si mohli žáci zkontrolovat své outfity.  

Podílíme se na participačním projektu Prahy 10 Moje stopa, který tento školní rok probíhá. V rámci tohoto projektu žáci školy zvolili návrh odpočinkové zóny, která se bude realizovat ve druhém pololetí školního roku 2023/24. Dále se také podařilo zpřístupnit velkou tělocvičnu na velké přestávky (vždy pro jeden ročník na jeden den v týdnu). V listopadu se odehrálo herní odpoledne ve hře Dobble, které se podařilo na jedničku. Jak organizačně ze strany členů GR, tak ale také moc šikovných soutěžících z 1. až 9. ročníků včetně zástupců zaměstnanců školy. V prosinci se vydali zástupci GR na akci Fórum mladých, což byla akce pod záštitou Městské části Prahy 10, která tímto způsobem umožnila žákům základních a středních škol diskutovat a promluvit do dění Prahy 10 v různých tématech např. kultura a sport, bezpečnost, doprava atd. Z této akce vzniklo několik zajímavých projektů, které se budou v budoucnosti realizovat, či se o nich bude vážně uvažovat.  

V letošním roce by pomoc při motivaci žáků měly i batůžky z nové školní kolekce. 

Další změny se chystají.