Předmětové soutěže

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie).

Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku.

Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími z celého Česka, a v případě úspěchu se zúčastnit mezinárodních geografických soutěží.

Ve školním kole na 2. stupni ZŠ letos proběhla zeměpisná olympiáda dne 23. 1. 2024 v kategoriích:

A–6. ročník – téma fyzickogeografický zeměpis, krajinné sféry, zeměpisné souřadnice,
Země, Měsíc, Slunce.

B–7. ročník – téma regionální geografie světa (státy světa a jejich charakteristické znaky)

C–8. + 9. ročník – téma – všeobecný přehled učiva 6.-9.třídy, Evropa, Česká republika

Ve školním kole se umístili:

Kategorie A:

  1. TEREZA FRAŇKOVÁ (6.C)
  2. MATĚJ ČÍŽEK (6.A)
  3. ANNA BROŽÍKOVÁ (6.C)

Kategorie B:

  1. JAN ŠŤOVÍČEK (7.A)
  2. – 3. FILIP HRUŠKA (7.C) a STANISLAV KOZÁK (7.A)

Kategorie C:

  1. JIŘÍ GREPL (8.C)
  2. ŠIMON TUREK (9.B)
  3. SAMUEL ŽABKA (9.C)

Obvodní kolo zeměpisné olympiády uskutečnilo za měsíc po školním kole, dne 21. 02. 2024 na ZŠ Olešská. Zde nás reprezentovali ti, co se umístili ve školním kole na 1. místě:

Za kategorii A: TEREZA FRAŇKOVÁ (11. ze 17 v obvodním kole)

Za kategorii B: JAN ŠŤOVÍČEK (4. z 18)

Za kategorii C: JIŘÍ GREPL (8. z 18)