rePREZENTACE

Městská část Prahy 10 ocenila žáky naší školy za účast v soutěži AFF.

Naše škola se již od roku 2011 účastní amatérské filmové soutěže AntifetFEST aneb JDE TO I JINAK! Myšlenkou celého projektuje je prezentovat téma rizikového chování tak, jak je vidí děti a dospívající na našich školách. Je až s podivem, co všechno dokáží odhalit a jako problém vnímat. Do pomyslného ohně tohoto ročníku naše škola vhodila hned 3 želízka tvůrčích skupin Killer X – Killer X, EXCEL(entky) – Nech si pomoct a Hrozba – Stop šikaně. Za tuto snahu byli autoři dnes 14.6.2023 pozváni na Úřad městské části Praha 10 k drobnému pohoštění a prvnímu oficiálnímu promítání snímků. Z rukou pana místostarosty MgA. Davida Kašpara pak obdrželi dárek v podobě poukázek do obchodu Sportisimo. Za což velice děkujeme. Tyto snímky budou zveřejněny v krajském kole AFF, které proběhne 21.6.2023 v kině Dlabačov a kdo ví, třeba se některý z nich probojuje až do celorepublikového finále. Držte jim palce a jestli máte zájem, můžete je vidět a poslat hlas v divácké soutěži na stránkách AFF http://2023.antifetfest.cz/hlasovani, kde naleznete kopletní seznam všech filmů přihlášených do letošního ročníku soutěže.

Mgr. Vojtěch Sýkora, učitel školy

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ POHLEDEM ŽÁKŮ

5.ročník Také v letošním roce vypsala ČAZV již 5.ročník literární soutěže pro základní a střední školy. Letošní ročník soutěže nabídl pro žáky základních škol velmi hezké téma: ŽIVOT NA FARMĚ Cílem soutěže je povzbudit děti a mládež k úvahám a motivovat je k tvůrčímu psaní na tématy spojení s naší krajinou, zemědělstvím a přírodou. Soutěž neměla omezení žánru. Přihlásit tak bylo možné povídky, básničky, pohádky, úvahy nebo i sci-fi příběhy. Do letošního ročníku se z celé republiky přihlásilo 82 literárních prací. Práce posuzovala komise složená ze zástupců zaměstnanců a členů ČAZV, zástupců partnerů soutěže a dalších odborníků.

Mezi nejlepších dvacet literárních děl se probojovaly čtyři žákyně naší školy: • Aneta Bentsa,9.C s básní Život na farmě • Natálie Šmolíková, 9.C s povídkou Život na farmě • Natálie Sušilová, 3.C s povídkou Slepičí polévka • Markéta Neradová, 3.C s povídkou Alenka na farmě Všechny tyto práce jsou otištěny v novém čísle časopisu, které vydává ČAZV k příležitosti slavnostního vyhlášení.

Velikou radost nám všem udělala povídka MARKÉTY NERADOVÉ ze 3.C, kterou porota ohodnotila krásným 3.místem Moc děkujeme všem žákům naší školy, kteří se této soutěže zúčastnili – 2.A, 2.B, 3.A, 3.C a 9.C. Také moc děkujeme třídním učitelkám a panu učiteli českého jazyka za vhodné motivování žáků a trpělivost.V příštím školním roce bude probíhat již 6. ročník této soutěže a NAŠE ŠKOLA SE JISTĚ OPĚT ZÚČASTNÍ !!!

Mgr. Lenka Bodláková, učitelka školy Den dětí v MŠ Nučická

Přesně na den dětí, 1. 6. 2023, žáci 9.A a 9.B zavítali do mateřské školy Nučická, která naši školu požádala o spolupráci při realizaci jejich dopoledního zábavného herního programu. Celkem bylo připraveno 12 atrakcí, na kterých se postupně střídaly 5 – 6 členné skupinky dětí doprovázené zástupci z řad našich žáků. Deváťáci byli řádně nachystáni a jednotlivá stanoviště pečlivě naaranžovali. Děti za každý splněný úkol získaly razítko do svých účastnických kartiček, které si na památku odnesly. Připravené hry prověřily nejen mrštnost, hbitost a obratnost dětí, ale mnohdy i paměť, koncentraci a všeobecný přehled. Celé dopoledne se ze zahrady ozýval dětský smích, výskání, jásání a radost. Pro naše žáky bylo připraveno skvělé občerstvení, po kterém se jen zaprášilo, kdo by také odolal melounu a zmrzlině. Paní učitelky i paní asistentky naše žáky opakovaně chválily, poděkovaly za krásně připravený program a projevily zájem o další spolupráci s naší školou. V závěru akce děti nadšeně tleskaly, objímaly své „průvodce“ a mávaly na rozloučenou. Jsme rádi, že si naši deváťáci zkusili, že není snadné se dvě hodiny starat o děti ve věku od tří do šesti let, sjednat si respekt, klid a srozumitelně vysvětlit jednotlivá pravidla her. Celé dopoledne jsme si náležitě užili, a i počasí vyšlo náramně.

Mgr. Kateřia Němcová a Mgr. Vojtěch Sýkora, učitelé školy Mikulášská nadílka

Podle lidové víry svatý Mikuláš sestupuje každý rok 5. prosince z nebe na zem a spolu s čertem a andělem obchází lidské příbytky a školu Gutova. Pondělní ráno začalo v naší škole běžným způsobem. Ale v průběhu druhé vyučovací hodiny se chodbou začalo šířit cinkání zvonečků a řinčení řetězů. Tyto neobvyklé zvuky byly slyšet i ve třídách. Některé děti se usmívaly, na jiných byla vidět nervozita i strach. Mikuláš v červenobílém rouchu a mitře, s dlouhými vousy a velkou berlou, doprovázen vlídnými anděly a zlými čerty navštívili naši školu. Mikuláš četl ze své knihy prohřešky malých hříšníků a hodné děti chválil. Andělé pomáhali hříšníkům a přimlouvali se za ně u čertů, že už budou hodní. Nakonec pěkné písničky a básničky pomohly žáčkům k vykoupení. Zpívali a recitovali všichni. Mikuláš odměnil nadílkou všechny děti prvních a druhých tříd. To se ví, že ti zlobivější rarášci dostali i uhlí, aby si zapamatovali, co čertům slíbili. Teprve čas ukáže, jak dlouho jim to vydrží. 😊 Součástí mikulášské nadílky byla však i pocta nejvyšší: předání SLABIKÁŘE každému novému čtenáři z 1. ročníku.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy TESTOVÁNÍ ČŠI

Na naši školu přišlo zadání ČŠI na testování fyzické zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků. Tento celorepublikový projekt byl rozdělen do dvou částí, které žáci šesti tříd absolvovali průběžně v měsících řijnu a listopadu. Výsledky jsme následně zadali do systému a ČŠI je vyhodnotí. Jsme sami zvědaví, jak to celé bude a dopadne.

Mgr. Vojtěch Sýkora, učitel školy Slavnostní přivítání prvňáčků v ZŠ Gutova

Čtvrtek 1. září je tradičně prvním školním dnem pro prvňáčky. Po dvou měsících prázdnin to v 7:45 před školou opět ožilo. Budoucí malí žáčci přišli se svými nejbližšími k slavnostnímu zahájení školního roku, kde se poprvé seřadili podle tříd a společně se svými třídními učitelkami se odebrali do amfiteátru školy. Zde je milými slovy přivítal pan ředitel Jiří Voneš a vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 10 paní Jana Vinterová. Pak se o zážitek postarala žákyně 8. ročníku Zuzana Stříbrská, která vystoupila se sestavou mažoretkového sportu. Malí žáci si pak zazpívali s kvartetem žákyň prvního stupně a za doprovodu klarinetu pana učitele Vlastimila Brynycha. Některé odvážné děti se přidaly i tancem. Vyvrcholením pak bylo dekorování dětí pamětními medailemi ze školní keramické dílny. Pan ředitel společně s paní vedoucí Vinterovou a paní zástupkyní Zajdlovou tak pasovali děti na žáky školy. Po slavnostním přivítání v amfiteátru se prvňáčci i rodiče odebrali se svými třídními učitelkami do svých tříd, kde poprvé zasedli do školních lavic. Prvňáčkům přejeme, ať se jim daří na nové cestě za vzděláváním! Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy Oslavy 60. výročí školy zahájeny SPORTOVNÍM DNEM

Ve dnech 24. a 27. června jsme ve spolupráci s žáky devátých ročníků uspořádali v areálu Gutovka pro děti prvního stupně SPORTOVNÍ DEN. Společným jmenovatelem všech úkolů a soutěží nebylo jen číslo 60, ale především skvělá zábava a dobrá nálada. Děti si tak mohly vyzkoušet například kolik udělají dřepů nebo přeskoků přes švihadlo za 60 s, za jak dlouho nanosí 60 ml vody lžící, kolik předmětů si za 60 s zapamatují a zapíší, za jak dlouho nahází 60 bodů na cíl, jak rychle uběhnou 60-ti metrový člunkový běh a podobně. I díky skvělému počasí si akci užili opravdu všichni, a to nejen účastníci, ale i pořadatelé. Každý si tak odnášel plno zážitků, kartu se záznamem svých výkonů z jednotlivých stanovišť a na památku odznáček, který byl speciálně na tuto akci vyroben.

Mgr. Vojtěch Sýkora, učitel školy Z bazénu rovnou na led

Jak všichni dobře víme, voda má různá skupenství. Děti z prvního stupně si dvě z nich vyzkoušely. Třídy 2.A a 2.C dokončily na konci ledna po pěti měsících plavecký výcvik v bazénu Axa. Ve složité covidové době plné různých zákazů a nařízení se děti těšily do lekcí plavání a na milé instruktory, kteří je učili nebo zdokonalovali v různých plaveckých stylech nebo se jen nebát vody. Na konci ledna jsme se rozloučili s bazénem a v rámci hodin tělesné výchovy jsme začali bruslit na kluzišti v areálu Gutovka. Plavky a žabky jsme vyměnili za teplé zimní oblečení, rukavice, helmy a brusle. Opět se je na co těšit a oči našich žáčků září dál.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy Výměna šatních skříněk

Začátkem února (7. – 8. února 2022) došlo ve škole Gutova k rozsáhlé výměně šatních skříněk pro žáky druhého stupně. V pondělí měli všichni žáci z druhého stupně distanční výuku, protože staré skříňky bylo nutné nejdříve vystěhovat a prostor uklidit a desinfikovat. O den později technici přivezli a sestavili skříňky nové. V novém režimu má nyní každý žák skříňku vlastní. Barevná šatna krásně zútulňuje vstupní prostor v přízemí.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy Lyžařský výcvik 2022

Na začátku roku 2022 jsme se společně se žáky sedmých a osmých ročníků po dlouhé „covidové“ pauze vydali opět na lyžařský výcvik na Černou Horu v Krkonoších. V termínu 21.1. – 28.1. 2022 společně s námi vyrazili i žáci 6.B na školu v přírodě. Počasí při příjezdu nevypadalo moc přívětivě, každopádně v průběhu týdne se umoudřilo a nás provázela celým týdnem modrá obloha a sluneční paprsky. Na lyžařském výcviku jsme si užili hodně legrace, vylepšili lyžařskou techniku, poznali krásu běžeckého lyžování, a nakonec soutěžili v slalomu na rychlost. Třetí tzv. kritický den jsme se věnovali odpočinku a jiným sportovním aktivitám a také vyrazili na výlet. Při odpoledním a večerním programu jsme se dozvěděli např. o bezpečném chování na sjezdovce i mimo ni, ve volné zimní přírodě, soutěžili v olympijském kvízu a spoustu další zábavy.

Bc. Anna-Marie Divišová, učitelka školy Projektový den ZŠ Gutova – ČECHOVA STODOLA

29. 9 2021 jsme navštívili s žáky 4. A a 2. B staročeskou stodolu v obci Buková (Příbramsko), kde jsme se věnovali českým pověstem a historii. V rámci vzdělávacích činností, kterými nás provázel praotec Čech, se děti seznámily s nejznámějšími osobami českých pověstí i dějin. Žáci si vyzkoušeli, jak se žilo v dávných dobách, poznali různá řemesla, zkusili si vyrobit starým způsobem různé předměty. V dílničkách si žáci sami vytvořili vlastní výrobek, kterým mohli potěšit své rodiče. Zábavnou formou si žáci utřídili informace, jež znali z výuky, další získali v průběhu prohlídky. Projektový den určitě přispěl k zájmu dětí o historii naší země a motivoval je k dalšímu vzdělávání.

Mgr. Hana Kasalová, učitelka školy Projektový den ZŠ Gutova – Muzeum Českého Granátu

Dne 24. 9. 2021 třídy 4. B a 4. C se účastnili Projektového dne. Nejdříve navštívili Muzeum Českého Granátu v Třebenicích. Na závěr prohlídky si sami zkusili, jak je náročné v tyto kamínky vypátrat v písku. Kdo granát nalezl, mohl si ho ponechat, jako hezkou vzpomínku.

Z muzea pokračovali na zámek Libochovice, kde za společnosti komtesy byli provedeni zámeckými pokoji.

Všem žákům se exkurze líbila a už se těší, až budou moci vyrazit na další.

Mgr. Jana Gruberová, učitelka školy Projektový den ZŠ Gutova – Příběh loutek

Dne 21.9.2021 navštívily třídy 2.A a 2.C Muzeum loutek v Plzni. Moderní interaktivní expozice nás přenesla do kouzelného světa loutek a českého loutkářství. Seznámili jsme se s výrobou loutek, s druhy loutek i s druhy divadel, ale také s jednotlivými profesemi v loutkovém divadle. V samém závěru si žáci vyzkoušeli na krátké pohádce, jaké to je být loutkohercem. Na základě získaných informací jsme společně vyplnili pracovní listy. Dětem se dnešní akce velice líbila😊.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy Družina vylepšuje – září 2021