Pravidla pro vstup do školy

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

vítáme Vás v základní škole Gutova

Rádi Vám podáme o naší škole potřebné informace

a umožníme Vám návštěvu školy za dodržení následujících pravidel

  • Do šaten rodiče nevstupují
  • Jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je výjimečně možné ráno před vyučovánímV 7,55 je nutno školu opustit. Přicházejte prosím včas. Minutu či dvě před termínem odchodu nemá smysl jednání realizovat.
  • Běžnou návštěvu si dohodněte s příslušným učitelem/zaměstnancem vždy předem (např. návštěva vyučovací hodiny, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace…). Vyčkejte, až učitele vrátná o Vašem příchodu informuje. Upozorňujeme, že i rozhovor s vedením školy je nutno domlouvat s předstihem.
  • Přijdete-li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat,vyčkáte laskavě ve vestibulu do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou  nezbytnou činnost )
  • Při nedodržení tohoto postupu má vrátná pokyn Vás v této době do budovy nepouštět. Chráníme tak především Vaše děti.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ DOBY PRÁCE NAŠICH UČITELŮ