Logo

LOGO
základní školy Praha 10 Gutova
       Na jaře 2015 vyhlásila škola soutěž na návrh nového loga školy. Původní logo (z roku 1998) obsahovalo prvek, který představoval dnes již neexistující školní bazén. Logo působilo relativně strohým, technickým dojmem. Zastaralo.
       Soutěž o novou podobu loga obeslalo více než 100 žáků a rodičů. Jako vítěz byl hodnotící komisí vybrán žák 1. B Alan HLADÍK (šk rok 2014/15). Po nezbytných administrativních jednáních a po technickém zpracování návrhu, bylo nové logo dne 18. 11. 2015 slavnostně představeno učitelům a zástupcům žáků.

POPIS LOGA:
       Logo tvoří obrázek ve čtvercovém formátu na podkladu tmavožluté barvy. Dominantním prvkem loga jsou písmena „ZŠ“ (základní škola). Písmeno „Z“ má podobu velkého tiskacího písmena. Je provedeno černou ruční kresbou. Velké tiskací písmeno „Š“ je tvořeno řadou jedenácti dětských hlaviček rovněž v černém kresebném provedení. Hlavičky mají největší velikost v dolní dominantě písmene S a směrem vzhůru se zmenšují. Obličejové části mají hlavičky vybarvené jednobarevnými tóny. Barvy tvoří škálu od fialové (v popředí) přes zelenou až k červené (v pozadí). Výjimkou je největší ( první ) hlavička, která má barvu obličeje bílou. Háček nad písmenem „Š“ je proveden jako červené srdíčko. Pod písmeny „ZŠ“ je umístěn text slova „GUTOVA“. Písmeno „V“ v tomto slově má tvar znaku odmocnina. Nápis je opět rukou psaný v černém provedení. Logo lze tisknout i v černobílém provedení.
       Výtvarná podoba loga vypovídá o instituci nositele (základní škola) a zdůrazňuje, že klienty školy jsou děti. Z výrazu v tvářích dětských hlaviček lze vyčíst spokojenost žáků. Červené srdíčko nad písmenem „Š“ připomíná proklamovanou vstřícnost školy a též příjemnou atmosféru v ní. Zaměření školy (rozšířená výuka matematiky) lze vyčíst z tvaru písmene „V“ – odmocniny. Pozorovatel může hledat i další „matematické“ výpovědi loga, které ale nebyly záměrem tvůrce (např. počet hlaviček: 11- nejnižší dvojciferné prvočíslo).

       Nedílnou součástí loga je při listinném použití i text se základními identifikačními údaji o škole ( tzv. hlavička školy ). Text a logo jsou na stránce každého dokumentu zarovnány vlevo. Mezi čtvercem loga a textem je jednotná mezera. Tato mezera rámuje ve stejné šíři pomyslně i zbývající strany žlutého čtverce. Do takto stanovených okrajů nesmí být vkládán žádný text, obrázky či jiné prvky.
       Rovná nepřerušovaná čára umístěná níže není součástí loga. Pokud ji ale tvůrce školního dokumentu použije, je třeba aby kopíroval provedení z tohoto vzorového listu.
       Jakékoli úpravy či změny jsou možné pouze s předchozím souhlasem autora loga (jeho zákonných zástupců) a se souhlasem školy.
19. 11. 2015