Logo


Adresa:
Základní škola
Gutova 1987/39
100 00, Praha 10    

E-mail:
Všebecné informace:
skola@zsgutova.cz
ID dat. schránky: sd3ybhx
IČ: 47611880
IZO: 047 611 880
Telefony:
Ředitel:
Zást. řed. pro 1. st.
Zást. řed. pro 2. st.
Ekonom:
Kancelář, centrála

Mgr. Bc. Jiří Voneš
PaedDr. Marie Zajdlová
Mgr. Martin Chocenský
Lucie Vinařová
Jarmila Mojžíšová

274 021 921
274 021 923
274 021 924
274 021 926
274 021 920

skola@zsgutova.cz
marie.zajdlova@zsgutova.cz
martin.chocensky@zsgutova.cz
lucie.vinarova@zsgutova.cz
jarmila.mojzisova@zsgutova.cz
Školní jídelna:   telefon a stránky ŠJP10/GUTOVA
18.09.2021, 15:40                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz