Logo

 O nás        Novinky        Kontakty        Rozvrh hodin        Informace a formuláře        JARMARK  

Škol drina a škol klub

 

o       Vedoucí školní družiny: Alice Jandová, tel 274 021 927

o       Zástupce ředitele 1. stupně: PaedDr. Marie Zajdlová, tel 274 021 923

o       provoz: 6,30 - 8,45 hod; 11,40 - 17,30 hod

o       Provozujeme 8 oddělení ŠD a 1 oddělení ŠK

o       Zaměstnáváme 9 vychovatelů

o       Počet zapsaných žáků v 1 oddělení: do 30 dětí

o       Máme 3 herny, zbývající oddělení v kmenových třídách

o       Přijímání žáků a režim ŠD je popsán ve školním řádu

o       Zájmová činnost v ŠD: výtvarný, pracovní, tělovýchovný, výtvarně aranžérstký, dramatický, hudební, šikovné ruce

o       Pořádání příležitostných akcí mimo areál školy

(výstavy, divadlo, společné projekty atd.)

Charakteristika ŠD/ŠK

         Školní družina a školní klub jsou pro zaměstnané rodiče žáků na této škole nepostradatelnou součástí. Zájem o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání trvale narůstá. ŠD i ŠK jsou plně obsazeny. Oddělení ŠD se naplňuje do 30 žáků. Ve ŠK je kapacita 25 žáků. Pro školní rok 2014/2015 se podařilo se navýšit počet oddělení školní družiny ze 7 na 8.

         Institut školní družiny je dnes od rodičů žáků prvních tříd nárokován téměř stoprocentně. Ve školním roce 2014-2015 je zřízeno 8 oddělení s celkovým počtem 240 míst. Školní klub je určen pro žáky II. stupně a v průběhu školního roku se v něm střídá více než 100 žáků.
         Školní družina využívá pro svou činnost především místnosti v prvním patře, kde má k dispozici dvě herny a pět tříd vybavených na odpolední herní činnosti. Jedna místnost školní družiny a školní klub jsou umístěny ve druhém patře. Každá místnost má videotelefon pro komunikaci s návštěvami ve vrátnici. ŠD využívá při svých pohybových aktivitách relaxační místnost, venkovní školní amfiteátr a sportovní areál Gutovka.
         Školní klub má své oddělení ve druhém patře. Žáci v klubu využívají školní knihovnu a pro své zájmy mají v klubu k dispozici mnoho stolních a deskových her. Dále využívají i počítače, kterými je ŠK vybaven. Součástí práce vychovatelky ŠK je i řízená činnost s žáky - hry, projekty, naučné činnosti.
18.01.2022, 10:46                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz