Logo

 O nás    Novinky    Kontakty    Rozvrh hodin    Informace a formuláře  
 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA    OSLAVA 60. VÝROČÍ - OBEJMUTÍ ŠKOLY  
New
11.03.2023
Byly vloženy nové dokumenty k zápisu:
naleznete je přímo na odkazu
(A) ŽÁDOST O PŘIJETÍ - ZÁPIS pro školní rok 2023/2024
(B1) ŽÁDOST O PŘEDČASNÉ PŘIJETÍ - ZÁPIS pro školní rok 2023/2024
(B2) PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O PŘEDČASNÉ PŘIJETÍ - ZÁPIS
(C1) ŽÁDOST O ODKLAD ZÁPISU - ZÁMĚR pro školní rok 2023/2024
(C2) ŽÁDOST O ODKLAD ZÁPISU pro školní rok 2023/2024
v sekci Informace a formuláře/Zápis do 1. tříd
New
10.03.2023
Vložen aktualizovaný dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Informace o aktuální nabídce volných pracovních míst - březen 2023
nebo v sekci Kariéra
New
09.03.2023
VAROVÁNÍ + aktualizace
VÁŽENÍ RODIČE, škola byla upozorněna, že byl v podchodu u Strašnické nainstalován včera automat na prodej látky kratom. Podnikání s ním a prodej nezletilým jsou sice legální, ale mimořádně neetické, vláda měla rozhodovat v únoru o regulaci, ale bohužel to neproběhlo a dealeři to přesně využívají. Zde je automat evidentně instalován proto, že tamtudy projdou stovky dětí denně.
Škola bude žáky náležitě informovat. Žádám Vás o součinnost v této věci.
Děkuji
J. Voneš, ředitel

aktualizace
Škola 9. 3. obratem informovala i zřizovatele. Následně sdělil radní pan Ondřej Počarovský: ÚMČ Praha 10 věc již řeší. Usiluje o ukončení provozovatelské smlouvy, jedná i na úrovni krajského úřadu. I ze UMČ strany je doporučeno náležitě informovat a varovat žáky a to i rámci rodiny.
New
07.03.2023
NÁVŠTĚVNÍ DEN - pro zájemce o zápis do 1. ročníku 2023/2024
Vážení rodiče,
připomínáme, že ve středu 8. března 2023 organizuje škola Návštěvní den. Přijďte se si prohlédnout školu, navštivte
výuku ve (prvních) třídách, konzultujte s vedením školy své dotazy a specifika. Při vstupu do budovy se Vás ujme žákovská služba. Budoucího prvňáčka můžete vzít s sebou.

Škola bude pro Vás otevřena od 7:40 do 12:00 hod.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
New
02.03.2023
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
Vážení rodiče,
včera jsem dal zveřejnit vyhlášenou výzvu o konkursním řízení na pozici ředitele školy.
Dovolte, abych Vás zároveň informoval, že odcházím do starobního důchodu. Po 26 letech ve funkci ředitele školy nyní upřednostním klidnější způsob života a především své zdraví. Ujišťuji Vás ale, že naši dobře zavedenou školu předám svému nástupci náležitě.
S úctou
Jiří Voneš
New
01.03.2023
Vložen aktualizovaný dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Informace rodičům k zápisu 2023-24_Dodatek
nebo v sekci Informace a formuláře/Zápis

Vložen nový dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace ZŠ Gutova 2023
nebo také v sekci Informace a formuláře/Obecné
New
22.02.2023
Zápis - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení rodiče budoucích žáků 1. ročníku. Přijměte naše pozvání k návštěvě školy. Připravili jsme pro Vás informační den pro zápis do 1. ročníku.
Návštěvy ve třídách a konzultace s vedením školy organizujeme
ve středu 8. 3. 2023 od 8:00 do 12:00 hod.
New
22.02.2023
Zápis - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení rodiče budoucích žáků 1. ročníku. Přijměte naše pozvání k návštěvě školy. Připravili jsme pro Vás informační den pro zápis do 1. ročníku.
Návštěvy ve třídách a konzultace s vedením školy organizujeme
ve středu 8. 3. 2023 od 8:00 do 12:00 hod.
New
17.02.2023
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Připomínáme, že 17. 2. je termín splatnosti úplaty za školní družinu. Děkujeme za dodržení termínu.
New
14.02.2023
děti z Ukrajiny - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
školní rok 2023/2024.

Děti z Ukrajiny se řádného zápisu v dubnu 2023 NEÚČASTNÍ.
Zápis pro děti z Ukrajiny se bude konat jednotně na školách v Praze 10 dne 6. června 2023 v době od 14:00 - 16:00 hod.
Podrobné informace zveřejníme do konce měsíce února na stránkách školy.
New
27.01.2023
PLÁN REALIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 - 2. pololetí
kráceno

31.1 Vysvědčení (výpis) s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno 31. ledna 2023.

2. 2. Zahájení plavání 2.AB
3. – 10. 2.Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Jarní prázdniny
14. 2. Zahájení plavání 2. C, 3. A
17. 2. Splatnost úplaty za školní družinu – 2. pololetí
24. 2. Ukončení podávání přihlášek na SŠ k potvrzení řediteli ZŠ

1. 3. Termín odevzdání potvrzené přihlášky na SŠ
6. 3. Elektronická přihláška k Zápisu na www
8. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I- k zápisu do 1. ročníkuI
7. – 8. 3. Vydávání zápisových lístků (týká se žáků, podávajících přihlášku na SŠ).

4. a 5. 4. Zápis do 1. tříd/ úterý, středa (NETÝKÁ SE DĚTÍ - UPRCHLÍKŮ z Ukrajiny ).
6. 4. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
7. – 10. 4. Svátky/Velký pátek – 7. dubna; Velikonoční pondělí – 10. dubna 2023.
11. 4. Možnost výjezdu na švp s CK2 (do 31. 5.) – dle zájmu TU a rodičů
13.– 18.4. Přijímací zkoušky na SŠ. (4leté)1.kolo
19. 4. Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků
26. , 27.4. Srdíčkové dny
26. 4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY

3. 5. Zveřejnění výsledků - Zápis
5. – 12. 5. Škola v přírodě Černá hora
9. 5. RVM – přijímání žádostí
15. 5. Zahájení podávání přihlášek k podnájmům 2023/24 (do 2. 6.)
25. 5. Zpřístupnit přihlášky pro zájemce - RVM

5. 6. Poslední termín podání přihlášek RVM
6. 6. Zápis do 1. ročníku pro děti - uprchlíky z Ukrajiny
8. 6. Přijímací zkoušky RVM, ředitelský den pro žáky 2. stupně
13. 6. Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd v 17:00
14. 6. Zveřejnění výsledků - RVM
21. 6. Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků
22. 6. Školní výlety – 1. stupeň
23. 6. Ukončení podnájmů
23. 6. Vybírání učebnic, do 28.
27. 6. Školní výlety – 2. stupeň
27.–28. 6. Zážitkový den pro žáky školy
29. 6. Slavnostní loučení s žáky 9. tříd
30. 6. Výroční vysvědčení, poslední zvonění

• Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.
• Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne v pondělí 4. září 2023.

New
26.01.2023
Byly vloženy nové dokumenty:
naleznete je přímo na odkazu
informační list - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2023
v sekci Informace a formuláře/Zápis do 1. tříd
a
SKUPINY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY (RVM) 2023 - informační list
v sekci Informace a formuláře/RVM - matematické třídy
New
26.01.2023
SPÁDOVÉ OBVODY ŠKOL - ZÁPIS
Vážení rodiče, informujeme Vás o přípravě aktualizování vyhlášky hl. města Prahy o školských obvodech základních škol. U ZŠ Gutova je navrhované jediné rozšíření (ulice Krátká č. 15 a vyšší lichá; č. 12 a vyšší).
U některých ZŠ v Praze 10 je navrhováno změn více (ZŠ Olešská, ZŠ Břečťanová a ZŠ Švehlova).
Upozorňujeme proto zákonné zástupce budoucích žáků, že vyhláška hl. města Prahy o školských obvodech základních škol se může změnit.

New
25.01.2023
Byl aktualizován dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
SEZNAM ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY
nebo také v sekci Školská rada
New
20.01.2023
LYŽAŘSKÝ KURS, ŠKOLA V PŘÍRODĚ
návrat
Aktuálně: 9:00, děti právě přijely lanovkou dolů do Jánských Lázní. Autobusy přistaveny. Probíhá nakládání zavazadel.
New
20.01.2023
Čas: 10:34
Autobusy z ČERNÉ HORY jsou na cestě
Odhadovaný příjezd ke škole cca 12:00
Samozřejmě podle aktuální dopravní situace.
Všichni ze 3.B i účastníci LVK se již těší na své rodiče.
V.S.
New
20.01.2023
Aktuální čas: 11:21
Info z kurzu
Čas příjezdu ke škole se mírně posunul na 11:45
Nadále však platí možnost změny z důvodu nepříznivé dopravní situace.
V.S.
New
13.01.2023
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Aktuální informace - leden
///Informační list k zápisu - je k dispozici na stánkách školy: Informace a novinky/Zápis
///Další den otevřených dveří - pro rodiče budoucích prvňáčků: středa 8. 3. 2023, od 8:00 do 12:00 hod.
///Spádový obvod školy. Specifika u bydliště v nové výstavbě. Řešte dotazem na Obecně závaznou magistrátní vyhlášku o spádových obvodech na Odboru školství MHMP. Aktuální je dosud Vyhláška č. 2/2022. Ta ale nyní již nezachycuje nově zkolaudovaná bydliště z roku 2022 a 2023. Novou vyhlášku lze očekávat v březnu 2023. Konzultovat spádovost je možno i s ředitelem školy. .
New
13.01.2023
Vážení a milí rodiče, poslušně hlásíme, že žáci LVK a děti ze 3.B (ŠvP) dojeli na Horský hotel v Krkonoších v pořádku 🙂.
New
22.12.2022
Vážení rodiče a přátelé školy,
děkuji Vám za spolupráci a podporu školy v roce 2022. Dovolte, abych Vám popřál klidné svátky naplněné rodinným štěstím a úspěchy v roce 2023.

Využívám této cesty a zmiňuji blížící se termíny prezidentské volby v lednu 2023.
Připomínám že na dny:
pátek 13. 1. 2023
resp. pátek 27. 1. 2023
vyhlásím tzv. ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky školy.

S úctou
Jiří Voneš
New
21.12.2022
VOLNÉ MÍSTO
Škola v přírodě, 13. - 20. 1. 2023, Horský hotel - Černá hora, Krkonoše,
Škola poptává zájemce na uvolněné pozice:
//denní vychovatel - odpolední směna (15 žáků 3. ročníku)
//noční vychovatel - noční směna, dohled
DPP, kvalifikace - není podmínkou, kontakt: skola@zgutova.cz
New
13.12.2022
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. prosince 2022
Vážení rodiče a přátelé školy,
připomínáme zítřejší den otevřených dveří ve škole Gutova.
Začínáme v 7:30 hod. Program končí v 11:30 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
New
06.12.2022
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ČIPY - začínáme
Vážení rodiče, připomínáme, že od středy 7. 12. 2022 lze žáka ze školní družiny vyzvednou POUZE prostřednictví elektronického ČIPU. Režim "telefonní budky" již nebude ve středu možno využít. Děkujeme Vám za součinnost.
New
25.11.2022
VÝSLEDKY VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - ZÁSTUPCI za RODIČE
Ředitel školy informuje o výsledku volby do školské rady – zástupců za zákonné zástupce žáků. Oficiální dokument s podrobnými údaji o volbě bude vložen na stránky školy v následujících dnech

Pro období od prosince 2022 do prosince 2025 byli jako zástupci rodičů ve školské radě zvoleni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. (Přesné datum trvání funkčního období bude upřesněno vydáním jmenovacích dekretů.):

Jiří BUDEK // Karolína ŠTROBACHOVÁ

Mgr. Bc. Jiří Voneš
ředitel školy

New
25.11.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
VÝSLEDKY VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - ZÁSTUPCI za RODIČE
v sekci Informace a formuláře/Školská rada
nebo také v sekci Informace a formuláře/Obecné
New
22.11.2022
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Vážení rodiče,
připomínáme termín třídní schůzky:
středa 23. 11. 2022 od 17:00 hod.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.
New
22.11.2022
BAKALÁŘI - KOMENS - porucha systému.
Vážení rodiče, prosím omluvte aktuální nedostupnost systému Bakaláři. Na odstranění závady společně s poskytovatelem služby pracujeme.
Děkujeme za pochopení.
////8:55 hod. - systém BAKALÁŘI opět v provozu////
New
29.10.2022
Vážení rodiče,
systém BAKALÁŘI opět v provozu.
Děkujeme za Vaši trpělivost
New
25.10.2022
Vážení rodiče,
z důvodu opravy elektroinstalace v budově naší školy bude v době podzimních prázdnin
systém BAKALÁŘI mimo provoz.
Omlouváme se za komplikace.
New
24.10.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Řád školní družiny
nebo také v sekci Informace a formuláře/Obecné
New
24.10.2022
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ZMĚNA
Vážení rodiče žáků ve školní družiny, v následujících hodinách Vám TU předají informace k blížící se změně systému vyzvedávání Vašich dětí ze ŠD. Připravujeme systém využívající identifikaci rodiče pomocí čipu.
Z této informace připomínáme zvláště termín podání žádosti o čipy škole - do středy 2. 11. 2022.
New
19.10.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
nebo také v sekci Informace a formuláře/Přijímací řízení na střední školy
New
18.10.2022
Vložen aktualizovaný dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze
pro roky 2022–2023

nebo také v sekci Informace a formuláře/Dopisy rodičům
New
17.10.2022
OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE NA DOMÁCNOSTI V PRAZE PRO ROKY 2022 - 2023. II VLNA.
Vážení rodiče,
dnes ředitelství obdrželo aktualizovanou informaci k realizaci pokračování organizování pomoci sociálně slabým rodinám žáků školy.
Opatření je obdobné jako minulý měsíc. Žádost je třeba podat škole do 25. 10. 2022. Aktualizovaný dokument s podrobnými informacemi vložíme na stránky do středy 19. 10. 2022.
New
14.10.2022
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Vážení rodiče,
paní ředitelka sousední školy Solidarita (Brigádníků) sděluje dnes odpoledne, že
"Policie ČR na základě několika svědectví hledá muže, který v posledních dnech opakovaně oslovuje děti v blízkosti cukrárny Carosello a ZŠ Solidarita. Nabízí jim bonbony, láká je na pejska apod. Pomozme ochránit děti svou bdělou pozorností a včasnou reakcí. Může se pohybovat i dále od školy. Pokud budete svědky této situace volejte ihned 158."

Všichni žáci školy Gutova budou v pátek 15. 10. poučeni třídními učiteli, jak se zachovat.
Děkujeme i Vám za součinnost
J. Voneš
New
13.10.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Bezpečnostní situace 2022
nebo také v sekci Informace a formuláře/Dopisy rodičům
New
13.10.2022
Vložena výroční zpráva roku 2021/2022:
naleznete ji přímo na odkazu
Výroční zpráva 2021/2022
nebo také v sekci Informace o škole/Výroční zprávy
New
02.10.2022
Vložen odkaz na video z OBEJMUTÍ ŠKOLY v rámci OSLAV 60. VÝROČÍ
naleznete jej přímo na odkazu
OSLAVA 60. VÝROČÍ - OBEJMUTÍ ŠKOLY
New
25.09.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze
pro roky 2022–2023

nebo také v sekci Informace a formuláře/Dopisy rodičům
New
22.09.2022
OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE NA DOMÁCNOSTI V PRAZE PRO ROKY 2022 - 2023.
Vážení rodiče,
dnes ředitelství obdrželo informaci a pověření (původcem je MHMP), k realizaci organizování pomoci sociálně slabým rodinám žáků školy. Opatření je obsáhlé. Základní škola nemá dosud zkušenost s plněním úkolů v oblasti organizované sociální pomoci občanům. Pokyn studujeme a připravujeme informaci pro Vás. Tu zveřejníme pravděpodobně v pondělí 26. 9. 2022. Do té doby Vás žádáme o trpělivost.
New
20.09.2022
ŘEDITELSKÉ DNY
Vážení rodiče,
připomínáme ředitelské dny pro žáky:
pátek 23. 9. a pátek 30. 9. 2022
Škola je pro žáky uzavřena. Důvodem je příprava a realizace obecních a senátních voleb 2022.
Děkujeme Vám za součinnost.
New
20.09.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
INFORMAČNÍ LIST 2022/2023
nebo také v sekci Informace a formuláře
New
16.09.2022
VYZVEDÁVÁNÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vážení rodiče, porucha telefonů do školní družiny trvá.
Firma poskytující záruční opravu není celý tento týden dostupná. Hledáme intezivně jiného poskytovatele této specifické opravy (telefon - slaboproud). Do odstranění poruchy platí systém vyzvedávání žáků prostřednictvím vrátnice. Prosím vyplňte lístek na stolku ve vestibulu a předejte paní vrátné. Vyčkejte s trpělivostí.
Děkujeme Vám za spolupráci a za pochopení.
New
16.09.2022
VÝROČÍ ŠKOLY
Dnes dopoledne oslaví zaměstnanci a žáci školy významné jubileum. 1. 9. 1962 byla otevřena škola Gutova. Společně symbolicky obejmeme naši školní budovu. Slavnost doprovodíme velkým školním zvoněním. Následně zveřejníme na stránkách a vývěskách školy záznamy ze slavnosti.
New
06.09.2022
Byl aktualizován dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - červenec 2022
nebo také v sekci Informace a formuláře
New
02.09.2022
Výsledky PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY
k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
(kráceno)
Od září školního roku 2022/2023 se v základní škole Praha 10 Gutova 1987/39 přijímají VŠICHNI žadatelé z Ukrajiny, kteří podali žádost do 31. 8. 2022.
Jsou evidováni pod uvedenými registračními čísly:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27.

Ředitel školy zašle po 5. 9. 2022 zákonným zástupcům sdělení o tom, že žák byl přijat. Na tomto sdělení je uvedena i informace o registračním čísle žáka.
Sdělení bude obsahovat i informace o termínu a režimu nástupu do školy.

Після 5 вересня 2022 року директор школи надішле законним представникам повідомлення про те, що учня прийнято. У цьому повідомленні також вказується інформація про реєстраційний номер студента.
У повідомленні також буде інформація про дату та режим початку навчання.


New
01.09.2022
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY pro školní rok 2022/2023
Dne 31. 8. bylo ukončeno přijímání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání žáků z Ukrajiny. Dne 1. září škola získá informace o aktuálním počtu žáků školy. Volná místa poté poskytne žákům z Ukrajiny. Nebude-li volných míst dostatek, nabídne žákům z Ukrajiny docházku do adaptační skupiny. informace očekávejte po 5. 9. 2022.

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ на 2022/2023 навчальний рік
31 серпня припинено прийом заяв на вступ до базової освіти учнів з України. 1 вересня школа отримає інформацію про поточну кількість учнів школи. Потім він надаватиме безкоштовні місця студентам з України. Якщо вільних місць буде недостатньо, він запропонує вихованцям з України відвідувати адаптаційну групу. очікуйте інформацію після 5 вересня 2022 року.
New
23.08.2022
Byl aktualizován dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Kariera1_-_volna_mista
nebo také v sekci KARIÉRA
New
23.08.2022
New
17.08.2022
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023//čtvrtek 1. září
• Žáci 1. tříd – sraz 7:30 – 7:45 hod.; poté odchod s rodiči na školní zahradu. 8:00 hod – slavnostní vítání.
• Žáci 2.-9. tříd – příchod ke škole do 8:40 hod.; zahájení vyučování od 8:55 hod.
Těšíme se na Vás
New
15.08.2022
Přijímání žáků z UKRAJINY pro školní rok 2022/2023
Podrobné informace naleznete na stránkách školy:
www.zsgutova.cz, Informace a formuláře, Ukrajina
PŘIJÍMÁME POUZE PŘIHLÁŠKY DĚTÍ S POBYTEM VE SPÁDOVÉ OBLASTI ŠKOLY.

Прийом учнів з УКРАЇНИ на 2022/2023 навчальний рік
Детальну інформацію можна знайти на сайті школи:
www.zsgutova.cz, Інформація та форми, Україна
МИ ПРИЙМАЄМО ЗАЯВКИ ЛИШЕ ВІД ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВУЮТЬ НА ПУНКТІ ШКОЛИ.

Byly vloženy nové dokumenty:
naleznete jej přímo na odkazech
Žádost o přijetí dítěte k základnímu k základnímu vzdělávání - UA
Informace – přihlášení dítěte z Ukrajiny k základnímu vzdělávání
nebo také v sekci Informace a formuláře / UKRAJINA/УКРАЇНА
New
15.08.2022
Byl vložen nový dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA 4. a 5. ročníku K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ - ŠD
nebo také v sekci Informace a formuláře / Žádosti
New
08.08.2022
OBĚDY- VÁŽENÍ RODIČE, PŘEDÁVÁME VÁM INFORMACI O ZMĚNĚ CEN OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Každá kategorie je navýšena o 5,-.

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, Praha 10, 100 00 Tel: 267 093 540, www.sjp10.cz
CENÍK ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Ceny obědů školní rok 2022/2023 u jednotlivých kategorií strávníků
s účinností od 01.09.2022:
• Strávníci do 6 let/30 Kč
• Strávníci 7-10 let/34 Kč
• Strávníci 11-14 let/36 Kč
• Strávníci 15 a více let/38 Kč
Podle vyhlášky Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463//2011 Sb., vyhlášky č. 17/2015 Sb. a vyhlášky č. 210//2017 Sb., v platném znění, jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku podle § 24, bod 1 až 4, zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
New
30.06.2022
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU2022/2023

//Vyučování ve školním roce začne ve čtvrtek 1. září 2022.
//Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
//Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
//Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
//Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
//Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
//Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy
6. 2. - 12. 2. 2023 Praha 6 až 10,

//Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
//Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
//Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
New
08.06.2022
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA - připomenutí
Vážení rodiče, připomínáme že termín splatnosti úplaty je 13. 6. (připsání částky 200,- na účet školy). Neuhrazení úplaty nebo pozdní úhrada budou znamenat nezařazení Vaší přihlášky do seznamu přijatých žáků.
Rodičům přijatých žáků po 15. 6. zašleme potvrzení o přijetí a informace k provozu pŠD.
Děkujeme za spolupráci.
New
01.06.2022
ZVÝŠENÍ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče,
seznamte se prosím s informací o zvýšení úplaty za školní družinu.
Od 1. 9. 2022 činí úplata za jeden započatý měsíc pobytu žáka ve školní družině 560,-.
Odůvodnění:
Na zvýšení úplaty má přímý vliv zvláště skokový nárůst cen energií a souvisejících nákladů na provoz školní družiny. Stávající částka 400,- již v minulých dvou letech neodpovídala zvyšujícím se cenám. Udržet nyní výši úplaty po nárůstu cen energií v roce 2022 již možné není. Připomínám ještě, že současnou cenu za ŠD udržovala škola beze změny od roku 2017.

Informační dopis v plném znění posíláme nyní rodičům žáků 1. ročníku. Rodiče žáků 2. ročníku obdrží informaci společně s formulářem přihlášky po 20. 6. 2022.
New
23.05.2022
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA/ pŠD
Vážení rodiče,
ZŠ Praha 10 Gutova dnes uzavřela příjem přihlášek do pŠD (v provozu od 8. 8. do 19. 8. 2022).
Škola Vám ve dnech 25. – 26. 5. 2022 zašle údaje k platbě a informace k režimu v pŠD.
New
00.00.0000
21.03.2023, 6:06                         © ZŠ Gutova 2004 - 22                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz