Logo
Informace a formuláře
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Kariéra
Informace o škole menu
1. třídy 20/21 menu
Školská rada
Školní družina menu
rePREZENTACE
Pomáháme menu
Školní časopis TORNÁDO
Logo
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR
6. třídy 2020/2021

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 773 krát)
Informace_hodnocení_vysvědčení_20192020   (staženo 266 krát)
Rodičům_otevření_školy_2stupeň   (staženo 261 krát)
Rodičům_PRÁZDNINOVÉ ŠKOLNÍ SKUPINY   (staženo 157 krát)
Rodičům_VYKLÍZENÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK    (staženo 210 krát)
Termíny_závěru_školního_roku   (staženo 138 krát)

Obecné

Školní řád 2019   (staženo 578 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 2045 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 221 krát)
Program primární prevence    (staženo 470 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 1261 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2020/2021   (staženo 125 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 1211 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 2141 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2528 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3349 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2401 krát)

Dopisy rodičům

INFORMAČNÍ LIST 2019/2020   (staženo 774 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 284 krát)

Zápis do 1. tříd

Informace rodičům k zápisu pro rok 2020-2021 aktual. 23.3.2020   (staženo 479 krát)
Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021    (staženo 181 krát)
Žádost o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2020/2021   (staženo 259 krát)
Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 - příloha   (staženo 155 krát)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Gutova rok 2020/2021   (staženo 457 krát)
Desatero    (staženo 1717 krát)

RVM - matematické třídy

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO SKUPIN S RVM 2020/2021   (staženo 114 krát)
Žádost o přestup žáka/žákyně do 6. třídy a skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky 2020/2021   (staženo 281 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 2846 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2550 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro rok 2019/2020   (staženo 492 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání_20-21   (staženo 233 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 3224 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 372 krát)