Logo

 O nás    Novinky    Kontakty    Rozvrh hodin    Informace a formuláře    VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA  

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 3171 krát)
UKONČENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ ve školách   (staženo 98 krát)

Obecné

Školní řád 2021   (staženo 3452 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2020   (staženo 3211 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 3126 krát)
Program primární prevence    (staženo 3189 krát)

Žádosti

Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3335 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 3162 krát)
ŽÁDOST O OMLUVENÍ NEÚČASTI ŽÁKA V PLAVECKÉM VÝCVIKU   (staženo 3106 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 3111 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA ze zdravotních důvodů    (staženo 3126 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2021/2022   (staženo 3100 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 3152 krát)

Dopisy rodičům

Pozvánka na setkání rodičů a veřejnosti v rámci projektu Psychohygiena do škol   (staženo 219 krát)
Akční plán 2022 - Pozvání Úřadu MČ Praha 10 na společné setkání s veřejností   (staženo 218 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 3102 krát)

Zápis do 1. tříd

(A) ŽÁDOST O PŘIJETÍ - ZÁPIS pro školní rok 2022/2023   (staženo 415 krát)
(B1) ŽÁDOST O PŘEDČASNÉ PŘIJETÍ - ZÁPIS pro školní rok 2022/2023   (staženo 85 krát)
(B2) PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O PŘEDČASNÉ PŘIJETÍ - ZÁPIS pro školní rok 2022/2023   (staženo 67 krát)
(C1) ŽÁDOST O ODKLAD ZÁPISU pro školní rok 2022/2023   (staženo 92 krát)
(C2) Informace o ZÁMĚRU podat Žádost o ODKLAD ZÁPISU pro školní rok 2022/2023   (staženo 80 krát)
Desatero    (staženo 3129 krát)
informační list ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2022   (staženo 397 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup žáka do třídy s RVP (matematické třídy)   (staženo 115 krát)
SKUPINY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY (RVM) - informační list   (staženo 143 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 3196 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 3136 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro žáky 5., 7. a 9. ročníků na rok 22/23   (staženo 501 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání   (staženo 3166 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání - aktual. 23.9.2021   (staženo 319 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 3382 krát)
Přijímací zkoušky na střední školy - změny 2021   (staženo 3168 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 3097 krát)
17.05.2022, 9:00                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz