Logo

   Úvod        Novinky        Kontakty        Rozvrh hodin        Informace a formuláře    

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 2961 krát)
Testování_žáků_od_prosince2021   (staženo 4 krát)

Obecné

Školní řád 2021   (staženo 3021 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2020   (staženo 2958 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 2932 krát)
Program primární prevence    (staženo 2969 krát)

Žádosti

Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 2977 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2941 krát)
ŽÁDOST O OMLUVENÍ NEÚČASTI ŽÁKA V PLAVECKÉM VÝCVIKU   (staženo 2932 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 2937 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA ze zdravotních důvodů    (staženo 2933 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2021/2022   (staženo 2920 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2941 krát)

Dopisy rodičům

Pozvánka na setkání rodičů a veřejnosti v rámci projektu Psychohygiena do škol   (staženo 53 krát)
Akční plán 2022 - Pozvání Úřadu MČ Praha 10 na společné setkání s veřejností   (staženo 38 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 2926 krát)

Zápis do 1. tříd

A) ŽÁDOST - ZÁPIS - BĚŽNÝ pro školní rok 2021/2022   (staženo 2919 krát)
B1) ŽÁDOST - ZÁPIS - PŘEDČASNÝ pro školní rok 2021/2022   (staženo 2930 krát)
B2) ŽÁDOST - ZÁPIS - PŘEDČASNÝ - PŘÍLOHA pro školní rok 2021/2022   (staženo 2918 krát)
C) ŽÁDOST - ODKLAD pro školní rok 2021/2022   (staženo 2918 krát)
Co se děje u zápisu   (staženo 2920 krát)
Informace rodičům „VÝZNAMNÉ ZMĚNY PRAVIDEL PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD“   (staženo 2941 krát)
Výsledky zápisu do ZŠ GUTOVA pro školní rok 2021/2022   (staženo 2922 krát)
Desatero    (staženo 2924 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup do skupiny s rozšířenou výukou matematiky - RVM pro rok 2021/2022 (do 22.6.)   (staženo 2930 krát)
Informace o výsledcích přijímacího řízení do tříd s RVM pro školní rok 2021/2022   (staženo 2922 krát)
SKUPINY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY (RVM) - 2021   (staženo 2961 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 2928 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2926 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro žáky 5., 7. a 9. ročníků na rok 22/23   (staženo 100 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání   (staženo 2926 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání - aktual. 23.9.2021   (staženo 65 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 2961 krát)
Přijímací zkoušky na střední školy - změny 2021   (staženo 2931 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 2935 krát)
4.12.2021, 17:13                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz