Logo

ZŠ Gutova - informace o škole

Základní informace o škole

Oficiální název školy: Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987
Adresa: Gutova 1987 / 39
100 00  Praha 10
Zřizovatel: Mč Praha 10
IZO: 047611880
IčO: 47611880
DIč: Nejsme plátci
Počet tříd: 24
Počet žáků: cca 630
Počet pedagogických zam.: 44

Status fakultní školy   ®ivnostenský list
Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987, Fakultní škola PedF-UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky

VÍTÁME VÁS V ZŠ GUTOVA!

Jméno ZŠ GUTOVA má v regionu zvuk. Zájem rodičů je odrazem dlouholeté snahy našich učitelů o svědomitou práci. Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny opět 3 první třídy.

■ Škola v číslech a údajích:

Školu navštěvuje cca 630 žáků ve 24 třídách. Provozujeme 8 ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠKOLNÍ KLUB. Využíváme řadu ODBORNÝCH UČEBEN (mimo jiné: relaxační učebnu s kobercem, žákovskou dílnu, výtvarný ateliér s keramickou pecí, 2 učebny výpočetní techniky se 45 žákovskými pracovišti, chemickou laboratoř, máme 15 INTERAKTIVNÍCH TABULÍ). V budově je školní knihovna, dvě tělocvičny a školní jídelna.

■ Co nabízíme:

Poctivě učíme - více standardní výuky, méně projektů. Snažíme se předkládat žákům učivo pestře a smysluplně. Využíváme výpočetní a audiovizuální techniku od 1. ročníku. Do vyučování okrajově zařazujeme projekty spjaté s každodenní realitou. Realizujeme programy ochranné prevence, realizujeme plavecký výcvik v bazénu Ymca. Organizujeme školy v přírodě, lyžařské a turistické kurzy. Využíváme jedinečný sportovní areál Gutovka v sousedství školy. Plníme režim fakultní školy. Nabízíme rodičům možnost navštívit školu – přímo ve výuce po dohodě s příslušným učitelem nebo na dnech otevřených dveří. Podporujeme organizačně i finančně další vzdělávání našich učitelů. Spolupracujeme se školskou radou. Ve škole funguje pitný a občerstvovací režim. Umožňujeme dětem sportovní vyžití o přestávkách. Naši žáci spoluvytváří chod školy – mají svou Žákovskou samosprávu. Vydávají školní časopis „Tornádo“, přispívají na chov živočichů v ZOO, organizují pravidelné sběrové akce, využívají „barevnou schránku“ pro spojení s vedením školy, sponzorují adopcí na dálku chlapce Johna z Indie. Škola organizuje rozsáhlou nabídku ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ v odpoledních hodinách.

■ Kde jsme a jak se k nám dostanete:

Školu obklopuje sportovní areál GUTOVKA. V blízkosti je stanice metra A – Strašnická. Další spojení: tramvaj, bus - Strašnická, Průběžná, vlak - zastávka Strašnice.

■ Charakteristika školy:

         1.   Trvale budujeme hodnotný pedagogický sbor.
         2.   Zárukou podávání kvalitních pedagogických výkonů je u nás spokojený učitel a vychovatel.
         3.   Umožňujeme a podporujeme další profesní rozvoj našich zaměstnanců.
         4.   Aktualizace školního vzdělávacího program je u nás živý proces.
         5.   Zřizujeme výukové skupiny s rozšířenou výukou matematiky od 6. ročníku („RVM“).
         6.   Žáky učíme poctivě, nikoli líbivě a na efekt.
         7.   Pedagogická a personální rozhodnutí činíme zodpovědně, nad názory účastníků se zamýšlíme.
         8.   Dodržujeme pravidla poctivého lidského jednání – totéž požadujeme od ostatních.
         9.   Zprostředkováváme žákům i veřejnosti rozsáhlou nabídku volnočasových aktivit.
       10.  Škola Gutova je v provozu od pondělí do pátku, zpravidla od 6:30 do 21:00 hod.

PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT.

30.07.2021, 19:49                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz