Logo

 O nás    Novinky    Kontakty    Rozvrh hodin    Dokumenty  
 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA    OSLAVA 60. VÝROČÍ - OBEJMUTÍ ŠKOLY  
ZŠ Gutova - informace o škole

Základní informace o škole

Oficiální název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
Adresa: Gutova 1987 / 39
100 00  Praha 10
Zřizovatel: Mč Praha 10
IZO: 047611880
IčO: 47611880
DIč: Nejsme plátci
Datová schránka: sd3ybhx
Počet tříd: 25
Počet žáků: 610
Počet pedagogických zam.: 44

Status fakultní školy   ®ivnostenský list
Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987, Fakultní škola PedF-UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky

VÍTÁME VÁS V ZŠ GUTOVA!

Jméno ZŠ GUTOVA má v regionu zvuk. Zájem rodičů je odrazem dlouholeté snahy našich učitelů o svědomitou práci. Ve školním roce 2021/2022 jsou otevřeny opět 3 první třídy.

■ Škola v číslech a údajích:

Školu navštěvuje cca 610 žáků ve 25 třídách. Provozujeme 7 ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠKOLNÍ KLUB. Využíváme řadu ODBORNÝCH UČEBEN (mimo jiné: relaxační učebnu s kobercem, žákovskou dílnu, výtvarný ateliér s keramickou pecí, 2 učebny výpočetní techniky se 45 žákovskými pracovišti, chemickou laboratoř, máme 29 INTERAKTIVNÍCH TABULÍ). V budově je školní knihovna, dvě tělocvičny a školní jídelna.

■ Co nabízíme:

Poctivě učíme - více standardní výuky, méně projektů. Snažíme se předkládat žákům učivo pestře a smysluplně. Využíváme výpočetní a audiovizuální techniku od 1. ročníku. Do vyučování zařazujeme projekty spjaté s každodenní realitou. Realizujeme programy ochranné prevence, realizujeme plavecký výcvik v bazénu Axa. Organizujeme školy v přírodě, lyžařské a adaptační kurzy. Využíváme jedinečný sportovní areál Gutovka v sousedství školy. Plníme režim fakultní školy. Nabízíme rodičům možnost navštívit školu – přímo ve výuce po dohodě s příslušným učitelem nebo na dnech otevřených dveří. Podporujeme organizačně i finančně další vzdělávání našich učitelů. Spolupracujeme se školskou radou. Ve škole funguje pitný režim. Umožňujeme dětem sportovní vyžití o přestávkách. Naši žáci spoluvytváří chod školy – mají svou Žákovskou samosprávu. Vydávají školní časopis „Tornádo“, přispívají na chov živočichů v ZOO, organizují pravidelné sběrové akce, využívají „barevnou schránku“ pro spojení s vedením školy, sponzorují adopcí na dálku chlapce Johna z Indie. Škola organizuje rozsáhlou nabídku ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ v odpoledních hodinách.

■ Kde jsme a jak se k nám dostanete:

Školu obklopuje sportovní areál GUTOVKA. V blízkosti je stanice metra A – Strašnická. Další spojení: tramvaj, bus - Strašnická, Průběžná, vlak - zastávka Strašnice.

■ Charakteristika školy:

         1.   Žáky učíme se zájmem o jejich úspěšnost.
         2.   Zřizujeme výukové skupiny s rozšířenou výukou matematiky od 6. ročníku (RVM).
         3.   Kontinuálně budujeme hodnotný pedagogický sbor.
         4.   Východiskem k očekávaným pedagogickým výkonům je motivovaný a spokojený pedagog.
         5.   Aktualizace školního vzdělávacího programu (ŠVP) je u nás živý proces.
         6.   Pedagogická, organizační a personální rozhodnutí činíme zodpovědně, nad názory účastníků se zamýšlíme.
         7.   Cíleně dbáme na bezpečnost žáků a zaměstnanců.
         8.   Dodržujeme pravidla náležitého mezilidského jednání – totéž požadujeme od protistran.
         9.   Naši realizaci inkluzivního vzdělávání vnímáme jako účinnou.
       10.   Zprostředkováváme žákům i veřejnosti rozsáhlou nabídku volnočasových aktivit.

        11.   Online vyučování žáků umíme, prezenční výuku neopouštíme.

PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT.

30.11.2023, 2:51                         © ZŠ Gutova 2004 - 23                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800, ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ POKLADNY: 2802000239/2010
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz, ID dat. schránky: sd3ybhx,