Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Den otevřených dveří
Informace o škole menu
1. třídy 18/19 menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR
6. třídy 2017/2018

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

New
17.12.2018
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - aktualizace
!JIŽ V TUTO STŘEDU!
Připomínáme termíny dnů otevřených dveří. (pozor - u prosincového termínu došlo ke změně).
//19. 12. 2018 (středa) - mj. poskytujeme konzultace zájemcům o zápis do 1. tříd.
//20. 3. 2018 (středa)
New
17.12.2018
ŠKOLNÍ JÍDELNA - pátek 21. 12. 2018
Připomínáme, že v pátek 21. 12. ŠJ nevydává teplý oběd. Strávníci obdrží balíček.
Důvodem je zahájení oprav technického zařízení v ŠJ.
New
14.12.2018
Informace ze ŠvP. Všichni v pořádku na hotelu, ubytování bez problému. Máme se dobře.
New
10.12.2018
Škola v přírodě - změna

Vážení rodiče,
seznamte se prosím s informací o změně termínu školy v přírodě (ŠvP), které se účastní Váš syn/dcera.
Dnes jsme s provozovatelem ŠvP a zástupcem zřizovatele řešili novou situaci termínu návratu žáků ze ŠvP. Turnus (od 14. 12. 2018) se bude vracet již ve středu 19. 12. 2018. V následujících dnech již objekt nelze využít. (Čas návratu nezměněn: mezi 11:00 – 12:00 hod.).
Lituji, že k situaci došlo. Turnus byl škole přidělen dodatečně a při stanovení termínu návratu došlo tehdy k nedorozumění. Přijměte prosím mou omluvu za tyto nečekané změny.
Nyní Vás žádám o informaci, zda i za těchto změněných podmínek své dítě na ŠvP vyšlete. Pokud se rozhodnete svůj zájem zrušit, vyjede třída na ŠvP se sníženým počtem žáků a Vaše dítě se může ve škole účastnit náhradního vyučování.
Zkrácením délky pobytu dojde i k snížení platby za ŠvP o poměrnou část. Ta bude vyúčtována po skončení ŠvP. Následně vám bude vzniklý přeplatek vrácen v lednu 2019. Těm, kteří účast na ŠvP zruší, bude částka vrácena celá.

Vážení rodiče, jsem si vědom obtíží spojených se vzniklou situací. Děkuji Vám tím více za pochopení a přijetí změny.

Prosím, pošlete nyní do školy obratem zpět odpovědní lístek. Děkuji Vám.

S pozdravem
Mgr. Bc. Jiří Voneš.
ředitel školy
New
07.12.2018
Informace pro rodiče žáků ŠvP
Všichni dorazili v pořádku na HORSKÝ HOTEL a jsou řádně ubytováni.
Signál mobilních operátorů je v celé lokalitě velmi slabý
New
05.12.2018
Pozvánka - VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY - dnes 5. 12. - KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
V rámci oslav adventního času vystoupí pěvecký soubor žáků školy na vánočním trhu na Kubánském náměstí v Praze 10. Sbor řídí pan učitel Mgr. Vlastimil Brynych.
Přijďte si užít předvánoční atmosféru. Začátek v 15:00 hod.
New
05.12.2018
Vloženy nové dokumenty:
- Informace rodičům u zápisu 2019
- Informace rodičům RVM2019
Naleznete v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ
New
03.12.2018
ŠKOLNÍ JÍDELNA - omezení provozu
Na žádost ředitelství organizace Školní jídelny P10 zveřejňujeme informaci pro rodiče žáků:
Vážení strávníci,
omlouváme se Vám, ale jsme nuceni na den 21.12.2018 omezit stravování na podání pouze obědového balíčku.
Důvodem je zahájení nutné opravy havarijního stavu ležatých rozvodů potrubí přímo v kuchyni, které bude probíhat od 20.12.2018 do 3.1.2019.
Musíme pro tento účel nechat demontovat část kuchyňského vybavení a varné technologie a proto nemůžeme zajistit výrobu teplého oběda pro daný den. Věříme, že se firmě podaří opravit prostory co nejdříve a ve stanoveném termínu a nebudeme tak nuceni omezovat komfort našich strávníků ještě další dny v novém kalendářním roce.
Obsah stravovacího balíčku – viz jídelní lístek na den 21.12.2018.
Děkujeme za Vaši shovívavost a pochopení.

Jiří Pšenčík
Vedoucí provozovny ŠJ Gutova
New
27.11.2018
Připomenutí z třídních schůzek.
DNES - Městská část Praha 10 pořádá setkání s občany - Zhodnocení současného stavu lokality Strašnice ....
.... a výhledové možnosti do budoucna.
Místo: ZŠ Praha 10 Gutova. Školní jídelna - přízemí budovy. Od 18:00 hod.
New
23.11.2018
ŠKOLSKÁ RADA
Výsledky doplňovací volby dne 21. 11. 2018
Nejvyšší počet hlasů získal kandidát: Ing. Jiří Budek
Blahopřejeme vítězi. Děkujeme všem účastníkům volby.
J. Voneš, ředitel
New
21.11.2018
připomenutí:TŘÍDNÍ SCHŮZKY - DNES 21. 11. 2018
Začátek v 17:00 hod.
Rodiče žáků srdečně zveme.
New
16.11.2018
TŘÍDNÍ SCHŮZKY: 6. C
Paní učitelka Taťjana Kubíková nebude ze zdravotních důvodů přítomna na třídních schůzkách ve středu 21. listopadu 2018. Přesto Vás chci požádat, abyste se těchto třídních schůzek zúčastnili .
Společné informace Vám předá paní učitelka Zelenková, která bude po dobu nepřítomnosti paní učitelku Kubíkovou zastupovat ve všech třídnických záležitostech.
V průběhu třídní schůzky proběhne volba zástupce rodičů do školské rady.
Po skončení společné části třídní schůzky máte samozřejmě možnost navštívit ostatní vyučující a konzultovat s nimi záležitosti Vašeho dítěte.
V případě, že potřebujete konzultaci s paní učitelkou Kubíkovou, prosím domluvte si s ní individuální konzultaci nejlépe emailem (tatjana.kubikova@zsgutova.cz) cca za 14 dní.
Děkuji a přeji klidný víkend
Martin Chocenský
zástupce ředitele pro 2. stupeň
New
05.11.2018
HERNÍ ODPOLEDNE GUTOVSKÉ RADY.
Žákovský parlament organizuje soutěžní odpoledne turnaje v piškvorkách. Vítězové třídních kol postupují do finále, které se koná ve škole dne 7.11. od 14:00 do 15:00. Po ukončení turnaje se žáci vrátí do družiny/opustí areál školy. Rodiče žáků finalistů obdrží písemnou informaci.
Turnaje se zúčastní jako vždy i učitelé školy. A jako vždy s nimi žáci velice rádi změří své síly.
Děkujeme paní učitelce B. Houškové, panu učiteli V. Sýkorovi a všem žákům Gutovské rady za přípravu a organizaci turnaje.
New
25.10.2018
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURS - oprava
Vážení rodiče,
v přihlášce na lyžařský výcvikový kurz a školu v přírodě bylo uvedeno chybné datum konání. Opravuji, že kurz a škola v přírodě se bude konat v termínu 18. - 25. ledna 2019. Prosím, přepište datum na přihlášce, kterou budete odevzdávat škole.
Za chybu se velice omlouvám.
Martin Chocenský
zástupce ředitele pro II. stupeň
New
22.10.2018
NOVÝ PEDAGOGICKÝ ZAMĚSTNANEC
Informujeme rodiče, že do školní družiny nastoupila nová vychovatelka - paní Nataliya Ozheva. Paní vychovatelka převzala oddělení po paní Barboře Hrochové. Paní Hrochová ve škole pracovní poměr končí. Děkujeme jí za její úsilí a přejeme hodně úspěchů a zdraví.
New
17.10.2018
ŠKOLSKÁ RADA - doplňující volba.
Škola posílá ve čtvrtek 18. 10. rodičům písemnou informaci o kandidátech na členství ve školské radě.
Vložen nový dokument INFORMACE O VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY v sekci ŠKOLSKÁ RADA
Volba proběhne na třídních schůzkách dne 21. 11. 2018.
Kandidáti: Jiří BUDEK, Noemi Čermák HYŠPLEROVÁ, Gabriela NEUŽILOVÁ
New
15.10.2018
středa 17. 10. 2018 ŽIVÝ OBRAZ
V rámci oslav stého výročí české státnosti probíhá na škole od září 2018 další projekt: Republika - poznávání státních symbolů. Ve středu dne 17. 10. utvoří žáci a zaměstnanci školy ŽIVÝ OBRAZ V PODOBĚ STÁTNÍ VLAJKY. Zprávu o akci a fotodokumentaci zveřejníme. Věříme v přízeň počasí
New
12.10.2018
INFORMACE o provozu školy - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás informoval o režimu ve škole v době podzimních prázdnin, které se konají dne 29. a 30. 10. 2018. Škola využije volných dnů k pokračování plánovaných oprav. Voda ve škole bude uzavřena a topná soustava vypuštěna.
Z uvedených důvodů nedává škola nabídku pobytu ve školní družině.
Děkuji Vám za pochopení situace. Dovolte, abych vám popřál příjemné podzimní dny.
S úctou
Jiří Voneš
ředitel školy
New
10.10.2018
RODIČŮM ŽÁKŮ - PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP KNIH
Upozorňujeme na výzvu úřadu MČ Praha 10 na možnost využít finančních prostředků z projektu Aktivní město na nákup knih a na soutěžní kvíz vždy na začátku měsíce - ve slosování může být dětem navýšen počet bodů o 1000.
Registrovat se rodiče mohou po zadání tohoto odkazu::
https://www.aktivnimesto.cz/qf/cs/ramjet/externalRegistration/registerPersonForm
Předpokládané ukončení realizace projektu na konci listopadu 2018.

New
02.10.2018
INFORMACE O ŘEDITELSKÉM DNU
Vážení rodiče,
Dovolte, abych Vám připomenul avizovaný ředitelský den.
Vyhlašuji jeden den volna pro žáky školy v termínu: pátek 5. 10. 2018.
Důvodem vyhlášení ředitelského dne je konání voleb do zastupitelstev obcí v prostorách školy. Prostorové podmínky ve škole bohužel neumožňují zajišťovat volbu a zároveň organizovat docházku žáků. Škola, školní družina/klub a školní jídelna budou proto v uvedené dny pro žáky uzavřeny.
Děkuji Vám za pochopení mimořádné situace.
S úctou
Jiří Voneš
New
25.09.2018
ADAPTAČNÍ KURS
Žáci 6. tříd dojeli na místo v pořádku.
Připomínáme termín a čas návratu. Pátek 27. 9. 2018, mezi 15. - 16. hodinou.
New
21.09.2018
DNES - Pátek 21. 9. 2018 -ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vážení rodiče. V pátek od 16:00 hod. bude na školní zahradě probíhat slavnostní sázení lípy - Stromu svobody. Akce se zúčastní také přítomní žáci školní družiny. Pokud tedy budete v pátek vyzvedávat své dítě v době od 16:00 do cca 16:30 hod., požádejte paní vrátnou, aby Vám umožnila vstup na školní zahradu. Zde vám dítě předáme. Samozřejmě můžete i vyčkat a připojit se s námi k slavnostní chvilce, která je se sázením stromu spojena. Děkujeme vám za součinnost.
New
21.09.2018
STROM SVOBODY
dnes byl na školní zahradě realizován projekt MČ Praha 10 - Výsadba stromů svobody k 100. výročí vzniku našeho státu.
Lípu slavnostně zasadili (za pomoci žáků školy) zástupci zřizovatele školy:
Tomáš Pek - 1. místostarosta
Ondřej Počarovský - radní pro školství

Strom byl též pojmenován. Nese jméno: Naše Linduška
Autorkou nápadu je paní učitelka Markéta Kociánová.
New
20.09.2018
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - aktualizace
Dne 19. 9. 2018 sdělil odbor školství ÚMČ, že zastavuje příjem přihlášek pro příměstský tábor konaný dne 5. 10. 2018 (volby - škola uzavřena).
Přijetí dosud přihlášených žáků ze ZŠ Gutova není potvrzené. Prosím vyčkejte na další informace.
New
19.09.2018
Informace rodičům 4. C
TŘÍDNÍ UČITELKA
Vážení rodiče, dne 20. 9. 2019 nastoupí na místo třídního učitele paní učitelka Zuzana Marcelly. Metodickou součinnost bude i nadále poskytovat metodik ročníku paní učitelka Alena Pouzarová.
Velice děkuji paní učitelce Danuši Pekárové, za její vstřícnost a za převzetí funkce učitele za složité situace ve třídě. Děkuji také těm z Vás, kteří mi nabídli pomoc či dokonce realizovali iniciativu pro získání nového učitele. Zvláště děkuji paní Jitce Eisenhammerové.
Jiří Voneš, ředitel
New
14.09.2018
Aktualizovaný dokument:
Volné místo učitele/ky 1.stupně.
Aktualizovanou nabídku naleznete v sekci KARIÉRA
New
13.09.2018
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pro den 13. 9. 2018 bylo zrušeno zaměstnání žáků ŠD mimo budovu. Důvodem je dnešní deštivé počasí. Děkujeme za pochopení.

New
12.09.2018
dnes -TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Vážení rodiče, připomínáme pozvání na úvodní třídní schůzku. Začínáme dnes 12. 9. 2018 v 17:00 hod.
Na schůzce vám představíme učitele odborných předmětů a mj. předáme i dokumenty týkající se GDPR.
Těšíme se na vaši návštěvu.
učitelé školy
New
30.08.2018
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY:
2000746389/0800
Pro identifikaci odesílatele platby používejte kód žáka (uveden v žákovské knížce; platí po celou dobu školní docházky)
New
27.08.2018
Organizace vyučování na začátku šk. roku 2018/2019
1. třídy od 8:00 hod.
3. 9. do 8:45
4. 9. do 9:40
5. 9. do 10:45
6. - 7. 9. do 11:40

2. – 9. třídy 3. 9. - 8:55 – 9:40
2. třídy 4. 9. – 7. 9. 8:00 – 11:40
3. třídy 4. 9. – 7. 9. 8:00 – 11:50
4. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,00
5. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,10
9. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,20
8. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,30
7. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,40
6. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,50,
New
26.08.2018
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vážení rodiče, milí žáci ,
jak jsme Vás informovali, zahajujeme školní rok v pondělí dne 3. září 2018.
1. třídy - Slavnostní vítání žáků 1. tříd proběhne ve školním amfiteátru od 8:00 hod. Sraz před budovou v 7:45 hod.
2. - 9. třídy - Vstup do budovy od 8:40 hod. Zahájení v 8:55 hod.
Seznamy žáků 6. tříd budou vyvěšeny na dveřích příslušných učeben.
New
23.08.2018
AKTUALIZOVÁNO - ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče, připomínáme že úplata za školní družinu 400 Kč za 1 měsíc.
Částka je vybírána předem.
Platba je opět rozložena do dvou splátek (2000 + 2000 Kč ) za 1. a za 2. pololetí šk. roku 2018/2019.
Termíny splatnosti jsou 7.9. 2018 resp. 28. 2. 2019.
New
22.08.2018
Informace o organizaci školního roku 2018/2019 – základní údaje
• Období školního vyučování ve školním roce začne v pondělí 3. 9. 2018.
• Státní svátek: pátek 28. 9. 2018, škola uzavřena
• Ředitelské volno (volby do obecních zastupitelstev): pátek 5. 10. 2018 (škola uzavřena).
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I: středa 19. 12. 2018
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
• Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. 1. 2019.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2019.
• Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 18. - 24. 2. 2019.
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ II: středa 20. 3. 2019
• ZÁPIS DO 1. TŘÍD: x. a x. 4. 2019 (14.00 – 18.00 hod.)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. 4. a pátek (svátek) 19. 4. 2019 škola uzavřena).
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 (škola uzavřena)
• Státní svátek: středa 1. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Státní svátek: středa 8. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Mezinárodní šetření výsledků žáků (ČŠI – TIMMIS) – jaro 2019 – bude upřesněno
• Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky RVM: středa 5. 6. 2019; omezení výuky na 2. stupni.
• Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. 6. 2019 do neděle 1. 9. 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/20 začne v pondělí 2. 9. 2019.
New
21.08.2018
Nové rozvrhy hodin pro školní rok 2018/2019 naleznete ZDE
New
20.08.2018
VSTUP DO BUDOVY, OCHRANA ŽÁKŮ, zaměstnanců a rodičů.
Vážení rodiče, připomínáme vám, abyste do budovy školy vstupovali pouze prostřednictvím služby ve vrátnici. Pro komunikaci se školní družinou slouží nové videotelefony.
Připomínáme též ZÁKAZ VSTUPU SE PSY do budovy. Žádáme majitele psů, aby zvířata neuvazovali ani na horním chodníčku před vchodem a také ne v těsné blízkosti venkovního schodiště. Chraňte prosím především bezpečnost žáků školy.

Na režim ve vestibulu dohlíží v ranních hodinách pan školník Martin Herzlík. Respektujte jeho pokyny. Děkujeme všem rodičům za cennou spolupráci!