Logo
Úvod
Novinky
NOVÉ LOGO
Kontakty
Rozvrh hodin
Den otevřených dveří
Informace o škole menu
1. třídy 16/17 menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Soubory ke stažení
Kariéra
6. třídy 16/17 menu
New
25.08.2016
Přidány nové a aktualizované dokumenty
- ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 - Informační list pro rodiče
- PLÁN REALIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Podle pokynu Č. j. MSMT-7896/2016-3
v sekci soubory ke stažení
New
23.08.2016
STAVEBNÍ PRÁCE PŘED ŠKOLOU
V ulici Gutova před budovou školy se v těchto dnech buduje ochranné pásmo u přechodu pro chodce a bezbariérový vstup z chodníků.
Škola reagovala na požadavky rodičů na zajištění bezpečnosti žáků při cestě do školy a požádala ÚMČ Praha 10 o řešení situace. Z požadovaných variant vyhodnotily příslušné orgány zajištění přechodu pro chodce jako nejvhodnější.
Práce by měly být ukončeny do 30. 8. 2016.
New
22.08.2016
NOVÉ ÚDAJE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY
Vítáme uživatele školních stránek ve školním roce 2016/2017.
V tomto období velmi často vkládáme nové údaje popř. aktualizujeme stávající podle vývoje situace.
Doporučuje sledovat zejména sekci NOVINKY průběžně.
New
20.08.2016
Přidány nové a aktualizované dokumenty
- ŽÁDOST O ODLIŠNOU ÚPRAVU ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ nadaného žáka vyk. sport. příp.
- ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu.
- ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA
- Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987.
- Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU.
- Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ
v sekci soubory ke stažení
New
15.08.2016
INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 – základní údaje
• Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
• Státní svátek: středa 28. 9. 2016
• Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016
• Ředitelské volno (senátní volby): pátek 7. 10. 2016 (škola uzavřena).
• Ředitelské volno (v případě konání 2. kola senátních voleb): pátek 14. 10. 2016 (škola uzavřena).
• Státní svátek: pátek 28. 10. 2016
• Státní svátek: čtvrtek 17. 11. 2016
• Ředitelské volno (společné vzdělávání učitelů školy) pátek 18. 11. (škola uzavřena, školní družina v provozu).
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
• Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne pro PRAHU 6 -10: 6. 2. - 12. 2. 2017
(Praha 1 – 5: prázdniny: 13. 3. - 19. 3. 2017).
• ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 4. a 5. dubna 2016 (14.00 – 18.00 hod.)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek (svátek) 14. dubna 2017.
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 17. 4. 2017
• Státní svátek: pondělí 1. 5. 2017
• Státní svátek: pondělí 8. 5. 2017
• Přijímací zkouška do 6. třídy – ROZŠÍŘENÁ VÝUKA MATEMATIKY: 6. 6. 2017
• Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.


Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
New
15.08.2016
ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
//Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
1. TŘÍDY - Sraz před školou v 7.45 hod. Slavnostní zahájení od 8:00 hod.., konec vyučování v 8:45 hod.
2. -9. TŘÍDY – příchod do 8.45 hod., začátek vyučování v 8:55, konec vyučování 9:40 hod.

//Vyučování v pátek 2. 9.
Všichni od 8:00 hod. Ukončení. 1. TŘÍDY: 9:40 hod., 2. TŘÍDY: 11:40 hod., 3. TŘÍDY: 11:50 hod., 4. TŘÍDY: 12:00 hod., 5. TŘÍDY: 12:10 hod., 6. TŘÍDY: 12:50 hod., 7. TŘÍDY: 12:40 hod., 8. TŘÍDY: 12:30 hod., 9. TŘÍDY: 12:20 hod.,

//Režim od pondělí 8. 9. dle rozvrhu vyučování
New
21.06.2016
ŠKOLNÍ DRUŽINA. PLATBA
Rodičům žáků 2. a 3. tříd ve školním roce 2016/2017 přijatých do ŠD.
Vážení rodiče, posíláme informaci o platbě:
Podmínkou platnosti přijetí je řádná úhrada úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen ŠD) do níže stanoveného termínu. Úplata za ŠD ve výši 1500,- Kč za 1. pololetí školního roku je splatná do 10. září 2016 na číslo účtu 2000746389/0800, var. symbol je uveden v žákovské knížce žáka. Tento var. symbol je trvalý po celou dobu školní docházky. Individuální požadavky je nutno projednat s dostatečným předstihem se zástupkyní ředitele pro ekonomické záležitosti Ing. Danou Rynešovou.
S pozdravem PaedDr. Marie Zajdlová, zástupkyně ředitele