Logo
Úvod
Novinky
NOVÉ LOGO
Kontakty
Rozvrh hodin
Informace o škole menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Soubory ke stažení
Kariéra


New
17.01.2017
Přidán nový a aktualizovaný dokument
- Informační list ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2017/2018
- Žádost o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2017/2018
v sekci Soubory ke stažení a
- Kariéra_-_volná_místa
v sekci Kariéra
New
11.01.2017
VOLNÁ TĚLOCVIČNA
Ve škole se uvolnila kapacita tělocvičny k možnému podnájmu pro sportovní činnost. Den: pondělí, čas: 18:45 - 21:00. Možné sportovní činnosti: mimo kopanou. Cena 330,- Kč hod, možnost využití sprchy. Kontakt pro zájemce: Ing. Dana Rynešová, ekonomický zástupce ředitele, dana.rynesova@zsgutova.cz, tel: 274021926.
New
29.12.2016
Přidán nový a aktualizovaný dokument
- Žádost o omluvení z předmětu – plavání
- Školní vzdělávací program – prosinec 2016
v sekci soubory ke stažení
New
13.12.2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZMĚNA - rodičům 3. B.
Vážení rodiče, vzhledem k nepřítomnosti paní učitelky Jany Maškové neprobíhá Den otevřených dveří ve třídě 3. B. K návštěvě ostatních prostor školy a jarmarku Vás ale srdečně zveme. Třídu 3. B můžete navštívit později - po domluvě s p. učitelkou J. Maškovou.
Přeji Vám příjemné předvánoční a vánoční dny.
Marie Zajdlová, zástupkyně ředitele

New
07.12.2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZÍTRA
Vážení rodiče a přátelé školy. Připomínáme den otevřených dveří: středa 14. prosince 2016, 7:30 - 12:30 hod.
Zveme vás k návštěvě vyučování, na burzu knih a na vánoční jarmark. Podrobný program zveřejníme cca týden před termínem konání.
Součástí nabídky DOD bude i poradna pro RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.
New
06.12.2016
Přidány nové a aktualizované dokumenty
- Pozvánka na Den Otevřených Dveří.
- Program Dne Otevřených Dveří - 14.12.2016
- Informační list - ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2017
- Desatero "připraveného školáka" - dle materiálu MŠMT
- informace o průběhu ZÁPISU DO 1. TŘÍD - část - ROZHOVOR S DÍTĚTEM
- Informace o přijímacím řízení do skupin 6. ročníků s Rozšířenou Výukou Matematiky
v sekci soubory ke stažení
New
04.12.2016
ŠVP - 2. 12. 2016 AKTUALIZACE 14:00
DĚTI V AUTOBUSE, jedou domů. Hurá.
New
03.12.2016
ŠKOLA V PŘÍRODĚ - NÁVRAT pátek 2. 12. 2016, Aktuálně:13:00 hod.
Havárie odstraněna. Po 13:00 budou děti nastupovat do lanovky. Příjezd do Prahy lze odhadnout na cca 17:00 hod. Záleží na řidičích autobusů, zda urychlí technologickou přestávku.
New
02.12.2016
ŠKOLA V PŘÍRODĚ - NÁVRAT pátek 2. 12. 2016, Aktuálně:12:00 hod.
Děti jsou v pořádku, setrvávají v objektu hotelu. Dodávka el. proudu dosud neobnovena. Autobusy připraveny v Jánských Lázních k odjezdu. Lze dovodit, že příjezd do Prahy nelze očekávat před 16. hodinou. Děkujeme za trpělivost. Budeme dále informovat.
New
01.12.2016
ŠKOLA V PŘÍRODĚ - NÁVRAT pátek 2. 12. 2016 - Změna!
Aktuálně 2. 12.,8:00 hod.
Podle zprávy z Černé hory došlo v regionu k plošnému výpadku elektrického proudu (mj. lanovka mimo provoz).
Návrat žáků ze švp do Prahy bude opožděn. Přesnější údaj není znám. Škola bude v průběhu dopoledne zveřejňovat získané informace o aktuální situaci.
New
26.11.2016
Účastníci ŠKOLY V PŘÍRODĚ hlásí úspěšný příjezd na ČERNOU HORU.
New
25.11.2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení rodiče a přátelé školy. Připomínáme blížící se den otevřených dveří: středa 14. prosince 2016, 7:30 - 12:30 hod.
Zveme vás k návštěvě vyučování, na burzu knih a na vánoční jarmark. Podrobný program zveřejníme cca týden před termínem konání.
Součástí nabídky DOD bude i poradna pro RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.
New
10.11.2016
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vážení rodiče, milí žáci,
organizace Školní jídelna v Praze 10 požádala školu, aby vás informovala o aktuálním dotazníkovém šetření, které zjišťuje spokojenost strávníků s nabídkou školní jídelny. Dotazník vyplňují žáci - strávníci v ŠJ- v elektronické podobě na uvedené adrese.
https://www.survio.com/survey/d/R6S/anketa-zaku-zs-na-spokojenost-se-stravovanim.
Dotazník je přístupný do 17. 11. 2016
S přátelským pozdravem Jiří Voneš, ředitel
New
10.11.2016
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dne 10. 11. 2016 neabsolvovali žáci ŠD v odpoledních hodinách venkovní pobyt. Důvodem zrušení venkovního zaměstnání bylo deštivé a chladné počasí. J. Voneš
New
02.11.2016
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 23. 11. 2016
Vážení rodiče, připomínáme třídní schůzku dne 23. 11. Zahájení je v 17.00 hod.

Schůzka s třídním učitelem proběhne v kmenové učebně. Podrobněji můžete prospěch a chování svého dítěte konzultovat s učiteli v jejich kabinetech po skončení základní části schůzky.
Těšíme se na setkání s vámi.
Učitelé ZŠ Gutova
New
13.10.2016
Přidán nový dokument
- INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
v sekci Soubory ke stažení
New
12.10.2016
OMLUVA - POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ
Vážení občané, obyvatelé okolí školy. Dnes v časných ranních hodinách došlo k aktivaci poplašného zařízení střežícího vnitřní prostory školy. Omlouváme se za hluk, který byl ráno slyšitelný i mimo budovu školy.
Šlo o nezaviněné technické selhání systému. Škola obratem objednala urgentní seřízení příslušného čidla. Oprava proběhne již v pátek 14. 10.
Děkujeme Vám za dnešní trpělivost a pochopení situace.
New
09.10.2016
Přidán nový a aktualizovaný dokument
- Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
v sekci Informace o škole / Výroční zprávy
New
03.10.2016
AKCE - SPORTOVEC ROKU
Vážení rodiče,
MČ Praha 10 vyhlásila projekt "Sportovec roku". Nominaci může za žáka podat i škola. Žádáme proto zájemce z řad rodičů, aby v případě zájmu sdělili škole následující informace:
• jméno a příjmení sportovce - žáka školy
• kontakt na zákonného zástupce
• druh sportu
• soupis dosažených úspěchů v roce 2016

Podmínky pro zařazení žáka do projektu:
o Bydliště sportovce v Praze 10
o Členství ve sportovním klubu se sídlem v Praze 10

Návrh na nominaci prosím zašlete na adresu skola@zsgutova.cz. Termín ukončení sběru přihlášek ve škole: 14. 10. 2016.
Přímý kontakt na organizátora akce: andreat@praha10.cz
New
29.09.2016
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Přijmeme vychovatelku školy v přírodě
• termín: 26. 11. – 2. 12. 2016
• místo konání: Černá hora – Krkonoše
• pracovní doba: 8 hod, převážně v odpoledních hodinách
• péče o žáky 6. ročníku
• smluvní podmínky: DPP (cca 3800,- Kč + odměna dle plnění úkolů)
• Kvalifikační předpoklady: pedagogické vzdělání (např. vychovatelství, možno i probíhající)
podrobnější informace: skola@zsgutova.cz, tel.274 021 923 – PaedDr. Marie Zajdlová (zástupkyně ředitele)
New
26.09.2016
INFORMACE O ŘEDITELSKÝCH DNECH
Vážení rodiče,
přijměte prosím mé pozdravení. Připomínám Vám avizované ředitelské dny. Vyhlašuji dva dny volna pro žáky školy v termínech:
• pátek 7. 10. 2016
• pátek 14. 10. 2016 (v případě konání druhého kola voleb)
Důvodem vyhlášení ředitelských dnů je konání voleb do Sněmovny parlamentu ČR v prostorách školy. Technické podmínky ve škole bohužel neumožňují organizovat volby a zároveň zajistit docházku žáků. Škola, školní družina/klub a školní jídelna budou proto pro žáky uzavřeny.
Děkuji Vám za pochopení mimořádné situace.
S úctou Jiří Voneš, ředitele školy
New
13.09.2016
UVOLNĚNÍ TERMÍNŮ PODNÁJMŮ TĚLOCVIČEN
STÁVAJÍCÍ NÁJEMCE ODŘEKL REZERVOVANÝ TERMÍN. VOLNÁ KAPACITA: ÚTERÝ A ČTVRTEK, ČAS 19.00 - 21.00 HOD.
Malá tělocvična, vhodná spíše na cvičení. Herní aktivity (např. volejbal) s omezením možné - doporučujeme ale prohlídku na místě (nelze využít na kopanou).
New
09.09.2016
KÓDY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO ŠD
Žáci 4. a 5.
Vážení rodiče, těší nás, že se podařilo vyhovět všem podaným žádostem (kódy naleznete v ŽK svých dětí). Tím je kapacita ŠD naplněna.
Rozhodnutí o přijetí budou třídní učitelé posílat dnes 9. září 2016. Žáci budou mít dokument vložen do žákovské knížky.
13017, 13018, 13022, 13026, 13037, 13043, 13057, 13066, 12071, 13074, 13076, 13077, 13083, 13002, 13015, 13020, 13027, 13034, 13087, 13047, 13058, 13067, 13079, 13016, 13038, 13039, 13052, 13062, 13069, 13070, 13075, 12053, 12075,
16046
New
05.09.2016
TŘÍDNÍ SCHŮZKY - nabídka zajištění pobytu žáků v ŠD
Vážení rodiče,
Připomínáme termín třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd: středa 7. 9. 2016 od 17:00 hod. Přijměte prosím naše pozvání na třídní schůzku.
ŽÁKY PROSÍM DO ŠKOLY NEVODˇTE. Těm rodičům, kteří nemají pro své mladší děti/žáky školy doma dohled, nabízíme možnost umístit žáka na dobu konání třídní schůzky ve školní družině. Žáka předejte osobně paní vychovatelce ve velké herně ŠD v 1. patře.

New
25.08.2016
Přidány nové a aktualizované dokumenty
- ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 - Informační list pro rodiče
- PLÁN REALIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Podle pokynu Č. j. MSMT-7896/2016-3
v sekci soubory ke stažení
New
23.08.2016
STAVEBNÍ PRÁCE PŘED ŠKOLOU
V ulici Gutova před budovou školy se v těchto dnech buduje ochranné pásmo u přechodu pro chodce a bezbariérový vstup z chodníků.
Škola reagovala na požadavky rodičů na zajištění bezpečnosti žáků při cestě do školy a požádala ÚMČ Praha 10 o řešení situace. Z požadovaných variant vyhodnotily příslušné orgány zajištění přechodu pro chodce jako nejvhodnější.
Práce by měly být ukončeny do 30. 8. 2016.
New
22.08.2016
NOVÉ ÚDAJE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY
Vítáme uživatele školních stránek ve školním roce 2016/2017.
V tomto období velmi často vkládáme nové údaje popř. aktualizujeme stávající podle vývoje situace.
Doporučuje sledovat zejména sekci NOVINKY průběžně.
New
20.08.2016
Přidány nové a aktualizované dokumenty
- ŽÁDOST O ODLIŠNOU ÚPRAVU ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ nadaného žáka vyk. sport. příp.
- ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu.
- ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA
- Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987.
- Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU.
- Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ
v sekci soubory ke stažení
New
15.08.2016
INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 – základní údaje
• Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
• Státní svátek: středa 28. 9. 2016
• Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016
• Ředitelské volno (senátní volby): pátek 7. 10. 2016 (škola uzavřena).
• Ředitelské volno (v případě konání 2. kola senátních voleb): pátek 14. 10. 2016 (škola uzavřena).
• Státní svátek: pátek 28. 10. 2016
• Státní svátek: čtvrtek 17. 11. 2016
• Ředitelské volno (společné vzdělávání učitelů školy) pátek 18. 11. (škola uzavřena, školní družina v provozu).
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
• Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne pro PRAHU 6 -10: 6. 2. - 12. 2. 2017
(Praha 1 – 5: prázdniny: 13. 3. - 19. 3. 2017).
• ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 4. a 5. dubna 2016 (14.00 – 18.00 hod.)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek (svátek) 14. dubna 2017.
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 17. 4. 2017
• Státní svátek: pondělí 1. 5. 2017
• Státní svátek: pondělí 8. 5. 2017
• Přijímací zkouška do 6. třídy – ROZŠÍŘENÁ VÝUKA MATEMATIKY: 6. 6. 2017
• Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.


Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
New
15.08.2016
ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
//Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
1. TŘÍDY - Sraz před školou v 7.45 hod. Slavnostní zahájení od 8:00 hod.., konec vyučování v 8:45 hod.
2. -9. TŘÍDY – příchod do 8.45 hod., začátek vyučování v 8:55, konec vyučování 9:40 hod.

//Vyučování v pátek 2. 9.
Všichni od 8:00 hod. Ukončení. 1. TŘÍDY: 9:40 hod., 2. TŘÍDY: 11:40 hod., 3. TŘÍDY: 11:50 hod., 4. TŘÍDY: 12:00 hod., 5. TŘÍDY: 12:10 hod., 6. TŘÍDY: 12:50 hod., 7. TŘÍDY: 12:40 hod., 8. TŘÍDY: 12:30 hod., 9. TŘÍDY: 12:20 hod.,

//Režim od pondělí 8. 9. dle rozvrhu vyučování
New
21.06.2016
ŠKOLNÍ DRUŽINA. PLATBA
Rodičům žáků 2. a 3. tříd ve školním roce 2016/2017 přijatých do ŠD.
Vážení rodiče, posíláme informaci o platbě:
Podmínkou platnosti přijetí je řádná úhrada úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen ŠD) do níže stanoveného termínu. Úplata za ŠD ve výši 1500,- Kč za 1. pololetí školního roku je splatná do 10. září 2016 na číslo účtu 2000746389/0800, var. symbol je uveden v žákovské knížce žáka. Tento var. symbol je trvalý po celou dobu školní docházky. Individuální požadavky je nutno projednat s dostatečným předstihem se zástupkyní ředitele pro ekonomické záležitosti Ing. Danou Rynešovou.
S pozdravem PaedDr. Marie Zajdlová, zástupkyně ředitele