Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Informace o škole menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

New
30.01.2018
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, přihlášky - doplněk.
Vážení rodiče, na výzvu ředitelů středních škol sdělujeme, že na přihlášky ke studiu je třeba do kontaktů uvést také číslo DATOVÉ SCHRÁNKY (DS) (pokud ji má zákonný zástupce zřízenou). Nyní se toto týká především rodičů žáků 5., 7. a 9. tříd. Adresy DS prosím sdělte třídním učitelům bezodkladně.
Očekává se, že komunikace prostřednictvím DS usnadní oběma stranám administrativní kroky. Rodiče, kteří DS nemají - pouze tuto skutečnost třídnímu učiteli oznámí. Pokud tak neučiní, má se za to, že DS nemají zřízenou.

V blízké budoucnosti uvedou adresu DS i žadatelé o zápis do 1. ročníku, žadatelé o odklad školní docházky, o přestup a obecně všichni, kdo škole předkládají žádost v režimu rozhodování - správního řízení.
Děkujeme za spolupráci!
New
25.01.2018
3.A - NEPŘÍTOMNOST TŘÍDNÍHO UČITELE
Vážení rodiče, paní učitelka Alena Pouzarová je nyní ze zdravotních důvodů delší dobu nepřítomna. Kontrolu u lékaře oznámila na 5. 2. 2018. Po dobu její nepřítomnosti ji bude zastupovat paní učitelka Mgr. Danuše Pekárová, dlouholetá zaměstnankyně školy.
Přejeme paní učitelce Pouzarové brzké uzdravení.
New
18.01.2018
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vážení rodiče. Škola vám nabídla možnost provozu školní družiny na pátek 2. 2. 2018 (pololetní prázdniny). Zájem o tuto službu byl minimální (6 žáků z 380 oslovených) a nedosáhl potřebného počtu 10 žáků. V uvedený den bude ŠD uzavřena.
Připomínáme též, že ŠD bude mimo provoz i v době jarních prázdnin (12.-16.2. 2018).
New
08.01.2018
Vloženy nové dokumenty:
- INFORMACE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 6. TŘÍDY S RVM pro školní rok 2018/2019
- v sekci Soubory ke stažení
- KARIÉRA aktualizace k 8.1.2018
- v sekci Kariéra
New
05.01.2018
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO:
Pro školní rok 2018/2019 přijmeme učitelku 1. stupně.
Nástup srpen 2018. Přihlášky přijímáme již nyní.
Podrobné informace a kontakty naleznou zájemci na stránkách školy v sekci KARIÉRA.
New
23.12.2017
Nástup žáků do školy v roce 2018: středa 3. 1.
New
22.12.2017
ŘEDITELSKÉ DNY - připomenutí
Vážení rodiče, připomínám vám, že v pátek dne 12. 1. 2018 a v pátek 26. 1. 2018 jsou vyhlášeny tzv. ředitelské dny pro žáky. Škola je uzavřena z důvodu realizace prezidentských voleb.
Děkuji za pochopení
Jiří Voneš
New
22.12.2017
Vložen aktualizovaný dokument:
- TŘÍDNÍ SCHŮZKY 29.11.2017 – PODNĚTY RODIČŮ
- v sekci Soubory ke stažení
New
21.12.2017
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vážení rodiče, žáci školní družiny nebudou dnes absolvovat činnost mimo budovu. Důvodem je deštivé počasí. Děkujeme za pochopení.
New
18.12.2017
ZTRACENÉ HOUSLE
Vážení rodiče,
Minulý týden se na UMČ ozval pán, který našel na zastávce Plaňanská dětské housle, na notách je napsáno Johanka. Majitel houslí se dosud nenašel. Pokud o věci něco víte, dejte prosím vědět na adresu:
Viera Pávková
Vedoucí referátu padagogicko-organizačního
ÚMČ Praha 10
Vršovická 68
Tel: 267 093 491
viera.pavkova@praha10.cz
New
13.12.2017
Vložen aktualizovaný dokument:
- INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19
- v sekci Soubory ke stažení
New
11.12.2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 13. 12. 2017 - od 7:30 hod. do 11:45 hod.
Podrobné informace naleznete v sekci Soubory ke stažení/Dopisy rodičům
Těšíme se na návštěvu!
New
07.12.2017
DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ŠKOLOU
Jde zejména o dobu mezi 7:30 - 8:00 hod. Problémy způsobuje zejména zvýšený počet projíždějících vozů, jejichž řidiči přivážejí žáky ke škole.

Ředitel podal žádost o řešení dopravní situace na ředitelství MP Praha 10.
Do vyřešení je s ředitelem MP P10 prozatímně dohodnuto:
//Před školou bude v ranních hodinách řídit dopravu hlídka MP (pokud možno denně).
//Řidičům je doporučeno využít k vystoupení žáků z vozu též prostory, které nejsou bezprostředně před budovou školy a nechat dojít žáky pěšky. Před budovu prosíme pokud možno nezajíždět.
//MP zváží možnost navrhnout úpravu dopravního značení v okolí školy.
//Strážníci MP řídí dopravu před školu zejména s ohledem na bezpečnost chodců na přechodech a chodnících. Jejich pokyny je třeba se řídit.
New
06.12.2017
POZVÁNKA - VEŘEJNÁ DISKUSE
Vážení rodiče, z pověření ÚMČ Praha 10 vám tlumočím pozvání k ÚČASTI NA VEŘEJNÉ DISKUSI O HORSKÉM HOTELU V JÁNSKÝCH LÁZNÍCH.
Debata za účasti zástupců MČ Praha 10 se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 18:00 hod ve velkém jednacím sále v 1. patře ÚMČ (Vršovická 68, Praha 10).
Pozvánku s podrobnými údaji Vám přepošlou třídní učitelé.
New
05.12.2017
PODNĚTY Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK
Vážení rodiče. Škola eviduje tyto podněty z třídních schůzek 29. 11. 2017
2. A K dopravní situaci před školou
2. C K ukončení pobytu žáků ŠD venku -ve středu
3. A K součinnosti s klinickým psychologem a PPP
5. C K výuce matematiky v 5. C
7. A Ke koordinaci zadávání testů v jeden den
7. A K podávání informace o výsledku testů
7. C K informování o domácích úkolech v režimu Bakaláři
Ředitel podněty přijal. Některé již prošetřil a připravil řešení. Další jsou v jednání. Souhrnnou zprávu zveřejní na stránkách školy do nejpozději 20. 12. 2017
New
02.12.2017
VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY - 2017
I) VOLBA ČLENŮ ZA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOLY:
Volby proběhly ve středu 15. 11. 2017 v průběhu pedagogické rady
Pro funkční období 2017 – 2020 byli jako zástupci pedagogických pracovníků ve školské radě zvoleni: RNDr. Renáta Krejčí a Mgr. Jarmila Velichová.

II) VOLBA ČLENŮ ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ:
Volby proběhly ve středu 29. listopadu 2017 v průběhu třídních schůzek.
Pro funkční období 2017 – 2020 byli jako zástupci rodičů ve školské radě zvoleni:
Mgr. Regina Dlouhá a Karolína Štrobachová

Podrobné údaje budou zveřejněny na vývěsce školy a na stránkách školy v sekci školská rada
V souvislosti s tím byl vložen nový dokument:
- Výsledky voleb do školské rady (zástupce rodičů) 2017
- v sekci Školská rada
New
29.11.2017
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dne 9.11. byl zrušen pobyt žáků ŠD mimo budovu. Důvodem bylo deštivé počasí. Děkujeme za pochopení.
New
28.11.2017
ŠKOLSKÁ RADA
VOLBA ZÁSTUPCŮ ZA RODIČE ŽÁKŮ - aktualizováno
Proběhne na třídních schůzkách dne 29. 11. 2017. Rodiče zde obdrží volební lístek.
Informace k volbě:
1. Volí se 2 zástupci za rodiče žáků.
2. Za každého žáka hlasuje jeden zákonný zástupce.
3. Volební lístek vydává na schůzce třídní učitel.
4. Administraci volby má na starosti přípravný výbor jmenovaný ředitelem z řad učitelů školy: Mgr. Marie Zelenková, Mgr. Jaroslava Černá, Mgr. Marie Jandásková,

Postup při volbě:
o Volič provede na volebním lístku záznam u dvou kandidátů.
o Vyplněný volební lístek odevzdá volič třídnímu učiteli do označené hlasovací obálky
o Současně se rodič podepíše na seznam žáků třídy.
o Volební lístek je platný pouze s podpisem voliče na seznamu třídy.
o Po ukončení volby třídní učitel hlasovací obálku zalepí a opatří podpisem na uzavírací chlopni. Další podpis připojí za třídu jeden ze zákonných zástupců žáků třídy.
o Hlasovací obálku předá třídní učitel 29. 11. 2017 do kanceláře školy a následně přípravnému výboru.
o Přípravný výbor provede sčítání hlasů dne 30. 11. 2017.
o Do 4. 12. 2017 zveřejní ředitel školy výsledky volby na vývěskách a stránkách školy.
New
28.11.2017
Vloženy nové dokumenty:
- INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19
- v sekci Soubory ke stažení
- INFORMACE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 6. TŘÍDY S RVM pro školní rok 2018/2019
- v sekci Soubory ke stažení
New
27.11.2017
TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Vážení rodiče, připomínáme třídní schůzku, která se koná ve středu dne 29. 11. 2017. Schůzka bude zahájena v 17:00 hod. V úvodu schůzky proběhne volba do školské rady na období 2018 - 2020. Volí se dva zástupci za rodiče žáků školy.
Poté vás učitelé seznámí s všeobecnými informacemi. Podají také zprávu o prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí školního roku.
Těšíme se na vaši účast.
New
20.11.2017
VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY
Zástupci za pedagogy.
Dne 15. 11. 2017 proběhla volba zástupců pedagogických pracovníků.
Za členky rady pro období I. 2018 - I. 2021 byly zvoleny:
RNDr. Renáta KREJČÍ
Mgr. Jarmila VELICHOVÁ
New
08.11.2017
DEN SLUŠNÉHO OBLEČENÍ na Gutovce.
Akce žákovského parlamentu.
Slavnost proběhne ve čtvrtek 16. 11. 2017. Učíme se v běžném režimu.
Přijdeme oblečení zvláště vybraně. Těšíme se na neobvyké modely i na jiná oděvní překvapení. Žáci se budou fotografovat po třídách a v závěru dopoledne pořídíme hromadnou celoškolní fotografii.
New
07.11.2017
Vložen nový dokument:
- ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
- v sekci Školská rada
New
03.11.2017
VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY.
Přípravný výbor a ředitel uzavřeli příjem přihlášek zájemců o práci ve školské radě (zástupci za rodiče). Rodiče nyní obdrží dopis s údaji o kandidátech a s informacemi o volbě.
Kandidáti do ŠR z řad rodičů žáků:
paní Regina DLOUHÁ,
paní Karolína ŠTROBACHOVÁ,
paní Noemi HYŠPLEROVÁ.

Volba proběhne při třídních schůzkách dne 29. 11. 2017
New
03.11.2017
Vložen nový dokument:
- INFORMACE O VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY
- v sekci Školská rada
New
02.11.2017
Vloženy nové dokumenty:
- INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
- v sekci Soubory ke stažení
- PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání
- v sekci Soubory ke stažení
New
19.10.2017
REŽIM V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN
Dne 26. a 27. 10. 2017 je škola pro žáky uzavřena. O školní družinu byl projeven nedostatečný zájem (nabídku se rozhodlo využít pouze 8 rodičů).
New
19.10.2017
Aktualizovaný dokument:
- Volná místa
- v sekci Kariéra
New
13.10.2017
Vloženy nové dokumenty:
- ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018
- v sekci Soubory ke stažení
- Den Otevřených Dveří (DOD) 2017-2018
- v sekci Soubory ke stažení
New
12.10.2017
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ZMĚNA
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že do ŠD nastoupila nová paní vychovatelka: Bc. Tereza ČERVINKOVÁ.
Paní vychovatelka vede oddělení po paní vychovatelce M. Vondrové (pí Vondrová je dlouhodobě v pracovní neschopnosti). Ostatní náležitosti režimu tohoto oddělení ŠD jsou beze změn. J. Voneš
New
10.10.2017
INFORMACE O ŘEDITELSKÉM DNU
Vážení rodiče, přijměte prosím mé pozdravení. Připomínám Vám avizovaný ředitelský den. Vyhlašuji jeden den volna pro žáky školy v termínu:
• pátek 20. 10. 2017
Důvodem vyhlášení ředitelského dne je konání voleb do Sněmovny parlamentu ČR v prostorách školy. Technické podmínky ve škole bohužel neumožňují zajišťovat volby a zároveň organizovat docházku žáků. Škola, školní družina/klub a školní jídelna budou proto pro žáky uzavřeny.
Děkuji Vám za pochopení mimořádné situace.
S úctou
Jiří Voneš
ředitel školy

New
09.10.2017
ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝMĚNA ČIPŮ
Tlumočíme rodičům informaci vedoucí školní jídelny. ŠJ nyní provádí výměnu čipů. Vyzývá žáky (rodiče) kteří dosud používají původní čip, aby si jej vyměnili za nový (kancelář školní jídelny v přízemí školy, denně od 7:30 do 14:00 hod.). Výměna je bezplatná.
Výměna bude ukončena v pátek 13. 10. 2017. Od pondělí 16. 10. bude možno objednávat obědy pouze pomocí nových čipů.
New
03.10.2017
Informace ŠD
Z důvodu nepříznivého počasí dnes děti ven nepůjdou.
New
18.09.2017
Přidána možnost přímého vstupu na stránky BAKALÁŘŮ naší školy.
Ikonu naleznete v levé části pod základním "menu".
New
18.09.2017
ADAPTAČNÍ KURS
Žáci a učitelé 6. tříd jsou na místě v Olešnici v Orlických horách. Cesta v pořádku, ubytování bez problémů. Přejeme jim příjemný pobyt.
New
14.09.2017
Třídní schůzky 13. 9. 2017
OPRAVA ZÁPISU z jednání
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.
Volba zástupců za rodiče se bude konat 29. 11. 2017 (třídní schůzky).
Neplatí chybně uvedený termín 15. 11. 2017 (jde o termín volby zástupců z řad učitelů školy).
Děkujeme za pochopení.
New
13.09.2017
AKTUALIZOVÁNO - DNES 13.9.
Připomínáme: TŘÍDNÍ SCHŮZKA rodičů žáků 2. - 9. tříd.
Vážení rodiče, přijměte prosím naše pozvání na třídní schůzku. Koná se ve středu dne 13. září 2017 od 17:00 hod.
Mimo jiné Vám představíme nové učitele žáků, podáme informace o akcích školního roku, o školách v přírodě, o volbě do školské rady a o nové elektronické žákovské knížce.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Učitelé ZŠ Praha 10 Gutova
New
13.09.2017
Vloženy nové dokumenty:
- ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z PŘEDMĚTU MIMO TV
- v sekci Soubory ke stažení
- KARIÉRA aktualizace ke 14.9.2017
- v sekci Kariéra
- Výňatek ze školského zákona - v sekci Školská rada
New
12.09.2017
VOLNÉ MÍSTO.
Přijmeme Vychovatelku školní družiny
Nástup od 1. 12. 2017 nebo po dohodě i dříve.
Podrobné informace na stránkách školy s sekci kariéra.
New
30.08.2017
Vloženy nové dokumenty:
ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ (školní družiny)
a Seznam kódů rozdělení žáků 6. tříd pro rok 2017/2018

v sekci Soubory ke stažení
New
29.08.2017
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 6. třídy
Vážení rodiče, jak jsme Vás informovali, otvíráme dvě 6. třídy (A,B). Žáci bývalých pátých tříd jsou nově rozděleni. Bohužel nemůžeme z bezpečnostních důvodů předem zveřejnit jmenné seznamy 6. tříd. V nejbližší době zveřejníme seznam s uvedením kódu - identifikačního čísla žáka.
Při zahájení školního roku dne 4. 9. 2017 budou též seznamy vyvěšeny ve vestibulu a na dveřích obou šestých tříd.
New
23.08.2017
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Organizace vyučování ve dnech 4. 9. - 8.9. 2017
1. třídy, SRAZ 7:45 před školou, SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ od 8:00 hod.
4. 9. 8:00 - 8:45
5. 9. 8:00 - 9:40
6. 9. 8:00 - 10:45
7. - 8. 9. 8:00 - 11:40

2. – 9. třídy 4. 9. - 8:55 – 9:40
2. třídy 5. 9. – 8. 9. 8:00 – 11:40
3. třídy 5. 9. – 8. 9. 8:00 – 11:50
4. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,00
5. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,10
9. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,20
8. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,30
7. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,40
6. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,50,

PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ (PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY) ZAJIŠTĚN OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
New
20.08.2017
AKTUALIZOVÁNO - ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče, připomínáme důležitou informací z června 2017:
S platností od 1. 9. 2017 se zvyšuje na všech základních školách zřizovaných MČ Praha 10 úplata za školní družinu o 100 korun.
MĚSÍČNÍ POPLATEK ČINÍ: 400,- Kč.
Věc byla projednána projednání s odborem školství MČ Praha 10. Původní výše úplaty dlouhodobě neodpovídala zvýšeným nárokům na provoz ŠD ke kterým v uplynulém desetiletí postupně docházelo.
Platba je opět rozložena do dvou splátek - za 1. (2000,- Kč) a za 2. pololetí (2000,- Kč) šk. roku 2017/2017.
Škola zaslala rodičům přijatých žáků související informace včetně sdělení termínů splatnosti.
New
20.08.2017
ROZVRH HODIN
Na stránky vložen rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018
New
31.07.2017
RODIČŮM ŽÁKŮ 6. TŘÍD - 2017/2017
ADAPTAČNÍ KURZ
Vážení rodiče,
Jak jsme Vás již informovali, připravujeme pro žáky 6. tříd adaptační kurz. Sdělujeme nyní přesnější informace.
Adaptační kurz proběhne 18. – 22. 9. 2017 v Olešnici v Orlických horách. Celková cena je 3000 Kč na žáka (cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravování 5 x denně + pitný režim, pojištění, plat pro externí vychovatele, nákup materiálu a odměn na adaptační kurz). Škola získala dotaci od ÚMČ Praha 10, která nám umožní snížit Vaši platbu o 1200 Kč. Částka 1800 Kč bude splatná na začátku září. Podrobné informace o odjezdu, příjezdu a způsobu úhrady dostanete nejpozději 5. září spolu se závaznou přihláškou.
Na adaptačním kurzu budou přítomni třídní učitelé a školní metodik prevence. Společně povedeme žáky k vytváření pozitivních vztahů v nově vzniklých kolektivech. Věřím, že se vaše děti adaptačního kurzu zúčastní a že se jim bude líbit nejen program tohoto kurzu, ale že se budou cítit příjemně i ve třídě po celou dobu docházky do naší školy.
V případě dotazů se na obracujte na zástupce ředitele Mgr. M. Chocenského.
tel.:274021924, mobil: 724707624, e-mail:martin.chocensky@zsgutova.cz

Přejeme hezký zbytek léta
Martin Chocenský
New
28.06.2017
INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
//cca od 21. 8. 2017 - zveřejnění rozvrhů tříd.
//4. 9. 2017 Zahájení školního vyučování.
//28. 9. 2017 - čtvrtek - Státní svátek.
//20. 10. 2017 - pátek - Ředitelský den - volno pro žáky. VOLBY do Poslanecké sněmovny.
//Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
//Státní svátek: 17. 11. 2017 - pátek
// Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 12. 2017 a skončí v úterý 2.1. 2018.
//Vyučování začne ve středu 3. 1. 2018.
// 12. 1. - pátek - Ředitelský den - volno pro žáky. VOLBY prezidenta republiky. Při realizaci 2. kola voleb - totéž za cca 14 dnů.
//31. 1. 2018 - středa - ukončení 1. pololetí - výpis vysvědčení.
//Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 2. 2018
//Jarní prázdniny v délce jednoho týdne pro PRAHU 6 -10: 12. 2. - 16. 2. 2018
//ZÁPIS DO 1. TŘÍD: bude upřesněno - duben 2018
//Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 3. 2018 a pátek (svátek) 30. 3. 2018.
//Státní svátek: Velikonoční pondělí 2. 4. 2018
//Státní svátek: úterý 1. 5. 2018
//Státní svátek: úterý 8. 5. 2018
//Přijímací zkouška do 6. třídy – ROZŠÍŘENÁ VÝUKA MATEMATIKY: úterý 5. června 2018
// Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018
//Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018
New
00.00.0000