Logo
Úvod
Novinky
NOVÉ LOGO
Kontakty
Rozvrh hodin
Informace o škole menu
1. třídy 17/18 menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Soubory ke stažení
Kariéra


New
09.05.2017
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - nepedagogové: aktualizace
1)ekonom školy, popř. i funkce mzdové účetní.
2)správce budovy - školník
Nástup: po 20. 6. 2017
Informace u ředitele školy: telefon 274 021 921, 777 685 295, skola@zsgutova.cz
New
03.05.2017
Přidán nový dokument
- Žádost o přijetí do skupiny 6. roč s ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY (RVM) pro rok 17/18
v sekci Soubory ke stažení
New
03.05.2017
Přidán aktualizovaný dokument
- Kariera1_-_volna_mista
v sekci Kariéra
New
25.04.2017
Přidán aktualizovaný dokument
- Kariera1_-_volna_mista
v sekci Kariéra
New
06.04.2017
ZÁPIS - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Vážení rodiče, děkujeme Vám za zájem o ZŠ Gutova.
Přijali jsme 94 žádostí. Nyní očekáváme z ÚMČ Praha 10 informace o vícezápisech. Teprve poté můžeme určit skutečný počet obsazených míst v budoucích 1. třídách.
ŽÁDÁME RODIČE, KTEŘÍ PODALI ŽÁDOST NA VÍCE ŠKOL o rychlé rozhodnutí se. Podáním více přihlášek blokujete místa pro ostatní děti. Informujte prosím příslušné školy o svém konečném výběru/o zrušení žádosti co nejdříve. Děkujeme.
Výsledky zápisu zveřejníme do 18. 4. 2017.
New
04.04.2017
ZÁPIS k povinné školní docházce - zahájení: DNES
úterý 4. 4. od 14:00 do 18:00 hod.
středa 5. 4. od 14:00 do 18:00 hod.
Bližší informace:
viz tato rubrika
a
sekce Soubory ke stažení - Zápis
New
29.03.2017
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH - 13. 4. 2017
Vážení rodiče,
přijměte prosím informaci o provozu školní družiny v době velikonočních prázdnin (13. 4. 2017). Vzhledem k opakovaně nízkému zájmu rodičů o pobyt dětí v ŠD o velikonočních prázdninách, nebude školní družina tento den v provozu.
S pozdravem
PaedDr. Marie Zajdlová, v.r.
zástupkyně ředitele
New
27.03.2017
Přidán odkaz
- Uveřejněný schválený rozpočet a střednědobý výhled PO
na internetových stránkách zřizovatele, tedy městské části Praha 10.
New
27.03.2017
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Vážení rodiče, na webové stránky byly podle příslibu vloženy přihlašovací formuláře k zápisu.
Žádost o přijetí a Žádost o předčasné přijetí (+ příloha k žádosti).
Žádosti je možno vyplnit již nyní a přinést k zápisu. Ušetříte si jisté čekání na rozdíl od žadatelů, kteří budou vyplňovat až na místě.
POZOR - žádost nepodávejte dříve než u zápisu!

Připomínáme, že na stránkách je též umístěn formulář žádosti o odklad.

Termín zápisu:
úterý 4. 4. od 14:00 do 18:00 hod.
středa 5. 4 od 14:00 do 18:00 hod.
Těšíme se na setkání. Zaměstnanci ZŠ Gutova.
New
26.03.2017
Přidány nové a aktualizované dokumenty
- Žádost o PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do ZŠ Praha 10 Gutova pro rok 17/18
- PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PŘEDČASNÉ PŘIJETÍ DÍTĚTE k zákl. vzděl. pro rok 2017/2018 .doc a .pdf
v sekci Soubory ke stažení
New
21.03.2017
ŠKOLA V PŘÍRODĚ/LVK- návrat - pátek 24. 3. 2017
Příjezd žáků lze očekávat v cca 12:00 hod. Jako vždy žádáme rodiče, aby se dostavili ke škole raději dříve. Dojde-li ke zdržení na příjezdu, budeme čekající operativně informovat.
New
20.03.2017
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD, 4. a 5. dubna 2017
Odpovědi na časté dotazy
///MUSÍ BÝT U ZÁPISU OBA RODIČE?
NEMUSÍ. Potvrzení žádosti o přijetí může podat pouze jeden z rodičů. Zastupuje zde projevem společné (=shodné) vůle druhého z rodičů. Podpisem shodu dokládá.
///RODIČE ROZVEDENI. MATKA MÁ DÍTĚ V PÉČI - CHCE PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA JINOU ŠKOLU NEŽ OTEC. MUSÍ BRÁT OTCOVO MÍNĚNÍ V POTAZ?
MUSÍ. Pokud není druhý rodič výslovně zbaven rodičovských práv (platný rozsudek), jde o takzvanou nedohodu zákonných zástupců. Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů zde nemá vliv. Žádost o přijetí k povinné školní docházce nemůže vyřídit ani jedna z obou škol. Rodiče se pro rozhodnutí o výběru školy musí obrátit na soud.
///MÁ NA ZÁPIS VLIV ČAS PŘÍCHODU?
NEMÁ. Je naopak výhodnější přijít až druhý den (středa). Tradičně zde přichází méně rodičů a čekací doby jsou kratší nebo žádné.
///PODLE KRITÉRIÍ NEZÍSKÁME ŽÁDNÉ BODOVÉ HODNOVENÍ. JAKÁ JE NAŠE ŠANCE NA PŘIJETÍ?
POUZE TEORETICKÁ. Počet žáků ze spádové oblasti (NSO) je letos vyšší než kapacita budoucího prvního ročníku. Někteří rodiče(NSO) ale vybírají k zápisu jiné školy. Zbydou-li nějaká volná místa, budou přijímáni žáci, kteří získají nejvyšší bodované hodnocení podle vyhlášených kritérií.
///MUSÍ BÝT U ZÁPISU PŘÍTOMNO DÍTĚ? - ZÁKON TO PŘECE NENAŘIZUJE.
ANO. Je třeba si totiž uvědomit, že zápis je pro samotné dítě žádaným prestižním krokem mezi "školáky". Výhodou pro rodiče zase je, že se jim dostane doporučení, v čem dítě vyniká a v čem je třeba ještě dalšího rozvíjení před vstupem do školy. Takové doporučení dát bez přítomnosti dítěte nelze.
New
17.03.2017
ŠKOLA V PŘÍRODĚ/LVK-odjezd
Po drobném zdržení při odjezdu a na lanovce všichni účastníci zájezdu v pořádku dorazili na Horský hotel. Žádný podšálek řidičům nechyběl.
New
14.03.2017
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Na stránky byl vložen aktualizovaný INFORMAČNÍ LIST k zápisu a
aktualizovaná VYHLÁŠKA HMP o spádových obvodech (část - Praha 10).
Komentář:
Změny v informačním listu jsou zásadní jen dvě: 1) Upřesnění pravidel pro zápis dětí - cizinců. 2) Přidáno doporučené kritérium zohledňující děti s trvalým pobytem na území HMP (mimo MČ Praha 10).
Změny jsou reakcí na pokyn MHMP z 2. 3. 2017, kde Odbor školství komentuje a upřesňuje vybrané aspekty zápisu do 1. tříd v roce 2017/2017.
New
14.03.2017
Přidán nový a aktualizovaný dokument
- Informační list ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2017/2018
- Spádové obvody dle vyhlášky 17_2017
v sekci Soubory ke stažení
New
08.03.2017
VEŘEJNÉ SLYŠENÍ ve škole - DNES
Připomínáme termín veřejného slyšení dne 13. 3. 2017. Zahájení v 17:30 hod. Místo školní jídelna.
Bude diskutována otázka škol v přírodě v objektu MČ - Krkonoše, Černá hora.
New
07.03.2017
ZÁPIS do 1. tříd
Magistrát hl. m. Prahy vydal v těchto dnech upřesňující doporučení k provádění zápisů k povinnému vzdělávání. Týkají se náležitostí správního řízení u zápisu (např. kritérií k přijímání dětí). Škola nyní informace zpracovává.
Do 10. 3. vydá aktualizovaný Informační list k zápisu do 1. tříd 2017.
New
06.03.2017
ZÁPIS - SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY
S platností od 1. 1. 2017 platí úpravy ve vyhlášce č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech.
Do obvodu ZŠ Gutova nyní nově náleží:
/ulice KRUPSKÁ - celá
/ulice NOSICKÁ- celá
Ostatní údaje beze změn
New
02.03.2017
Aktualizované dokumenty
v sekci Kariéra
- Kariera1_-_volna_mista
- Kariera2_-_informace_o_skole
- Kariera3_-_jak_se_prihlasit
New
23.02.2017
VEŘEJNÉ SLYŠENÍ PRO RODIČE
Úřad městské části organizuje ve škole Gutova veřejné jednání s rodiči žáků školy. Bude diskutována otázka perspektivy dalších výjezdů škol do rekreačního objektu v Krkonoších na Černé Hoře. Zvací dopis obdrží rodiče prostřednictvím školy.
Termín jednání: pondělí 13. března 2017 v 17:30 hod. Školní jídelna - přízemí budovy
Obdobná jednání jsou organizována také ve všech ostatních základních školách v Praze 10.
New
31.01.2017
NEVYZVEDNUTÁ VYSVĚDČENÍ
Vážení rodiče, vysvědčení žáků, kteří nebyli v den vydávání (31. 1. 2017) ve škole přítomni předáme takto:
1)PO NÁVRATU ŽÁKA DO ŠKOLY nebo
2)V TERMÍNU, KTERÝ SI RODIČ S TŘÍDNÍM UČITELEM SJEDNÁ.
Vysvědčení prostřednictvím vrátnice nevydáváme.
New
31.01.2017
POLOLETNÍ a JARNÍ PRÁZDNINY
Připomínáme termíny vedlejších prázdnin:
//Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2017
//Jarní prázdniny: pondělí 6. 2. - pátek 10. 2. 2017
Zahájení školního vyučování: pondělí 13. 2. 2017
PŘEJEME ŽÁKŮM PŘÍJEMNÝ ZIMNÍ ODPOČINEK.
New
30.01.2017
STAVEBNÍ PRÁCE VE ŠKOLE
30. 1. 2017 Vážení rodiče, přijměte prosím informaci o omezení pohybu v prostoru vestibulu školy. V termínu od 3. 2 do 17. 2. 2017 zde probíhají rekonstrukční práce vstupu a vrátnice. Do školy bude možno v uvedený čas vstoupit pouze jedním z obou vchodů. Části vestibulu, kde probíhají práce, budou uzavřeny, prostor bude stísněný. Učitele poučí žáky o bezpečném chování. Vás žádám o opatrnost též.
Termín realizace v období jarních prázdnin byl vybrán cíleně. V létě 2016 a 2017 rekonstrukce nebyla a nebude možná. Děkuji Vám za pochopení a trpělivost. S úctou Jiří Voneš v.r.,
New
25.01.2017
SMOGOVÁ SITUACE odvolána
Žáci absolvují pobyt mimo školu v běžných režimech.
New
21.01.2017
ŠKOLNÍ DRUŽINA - vedlejší prázdniny.
Vážení rodiče, informujeme vás, že v době pololetních a jarních prázdnin (3.2. a 6. - 10.2. 2017)bude škola i školní družina uzavřena. Škola nabídla rodičům možnost zajistit pobyt žáků ve školní družině. Zájem rodičů byl minimální.
New
20.01.2017
SMOGOVÁ SITUACE
Vážení rodiče, operační středisko krizového štábu MHMP vyhlásilo s platností od ranní hodin dne 20. 1. 2017 smogovou situaci. Upozorňuji, že školní družina nebude do odvolání realizovat s žáky pobyt mimo budovu. S pozdravem Jiří Voneš
New
17.01.2017
Přidán nový a aktualizovaný dokument
- Informační list ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2017/2018
- Žádost o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2017/2018
v sekci Soubory ke stažení a
- Kariéra_-_volná_místa
v sekci Kariéra
New
29.12.2016
Přidán nový a aktualizovaný dokument
- Žádost o omluvení z předmětu – plavání
- Školní vzdělávací program – prosinec 2016
v sekci soubory ke stažení
New
07.12.2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZÍTRA
Vážení rodiče a přátelé školy. Připomínáme den otevřených dveří: středa 14. prosince 2016, 7:30 - 12:30 hod.
Zveme vás k návštěvě vyučování, na burzu knih a na vánoční jarmark. Podrobný program zveřejníme cca týden před termínem konání.
Součástí nabídky DOD bude i poradna pro RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.
New
06.12.2016
Přidány nové a aktualizované dokumenty
- Pozvánka na Den Otevřených Dveří.
- Program Dne Otevřených Dveří - 14.12.2016
- Informační list - ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2017
- Desatero "připraveného školáka" - dle materiálu MŠMT
- informace o průběhu ZÁPISU DO 1. TŘÍD - část - ROZHOVOR S DÍTĚTEM
- Informace o přijímacím řízení do skupin 6. ročníků s Rozšířenou Výukou Matematiky
v sekci soubory ke stažení
New
04.12.2016
ŠVP - 2. 12. 2016 AKTUALIZACE 14:00
DĚTI V AUTOBUSE, jedou domů. Hurá.
New
03.12.2016
ŠKOLA V PŘÍRODĚ - NÁVRAT pátek 2. 12. 2016, Aktuálně:13:00 hod.
Havárie odstraněna. Po 13:00 budou děti nastupovat do lanovky. Příjezd do Prahy lze odhadnout na cca 17:00 hod. Záleží na řidičích autobusů, zda urychlí technologickou přestávku.
New
02.12.2016
ŠKOLA V PŘÍRODĚ - NÁVRAT pátek 2. 12. 2016, Aktuálně:12:00 hod.
Děti jsou v pořádku, setrvávají v objektu hotelu. Dodávka el. proudu dosud neobnovena. Autobusy připraveny v Jánských Lázních k odjezdu. Lze dovodit, že příjezd do Prahy nelze očekávat před 16. hodinou. Děkujeme za trpělivost. Budeme dále informovat.
New
01.12.2016
ŠKOLA V PŘÍRODĚ - NÁVRAT pátek 2. 12. 2016 - Změna!
Aktuálně 2. 12.,8:00 hod.
Podle zprávy z Černé hory došlo v regionu k plošnému výpadku elektrického proudu (mj. lanovka mimo provoz).
Návrat žáků ze švp do Prahy bude opožděn. Přesnější údaj není znám. Škola bude v průběhu dopoledne zveřejňovat získané informace o aktuální situaci.
New
26.11.2016
Účastníci ŠKOLY V PŘÍRODĚ hlásí úspěšný příjezd na ČERNOU HORU.
New
25.11.2016
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení rodiče a přátelé školy. Připomínáme blížící se den otevřených dveří: středa 14. prosince 2016, 7:30 - 12:30 hod.
Zveme vás k návštěvě vyučování, na burzu knih a na vánoční jarmark. Podrobný program zveřejníme cca týden před termínem konání.
Součástí nabídky DOD bude i poradna pro RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.
New
10.11.2016
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vážení rodiče, milí žáci,
organizace Školní jídelna v Praze 10 požádala školu, aby vás informovala o aktuálním dotazníkovém šetření, které zjišťuje spokojenost strávníků s nabídkou školní jídelny. Dotazník vyplňují žáci - strávníci v ŠJ- v elektronické podobě na uvedené adrese.
https://www.survio.com/survey/d/R6S/anketa-zaku-zs-na-spokojenost-se-stravovanim.
Dotazník je přístupný do 17. 11. 2016
S přátelským pozdravem Jiří Voneš, ředitel
New
10.11.2016
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dne 10. 11. 2016 neabsolvovali žáci ŠD v odpoledních hodinách venkovní pobyt. Důvodem zrušení venkovního zaměstnání bylo deštivé a chladné počasí. J. Voneš
New
02.11.2016
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 23. 11. 2016
Vážení rodiče, připomínáme třídní schůzku dne 23. 11. Zahájení je v 17.00 hod.

Schůzka s třídním učitelem proběhne v kmenové učebně. Podrobněji můžete prospěch a chování svého dítěte konzultovat s učiteli v jejich kabinetech po skončení základní části schůzky.
Těšíme se na setkání s vámi.
Učitelé ZŠ Gutova
New
13.10.2016
Přidán nový dokument
- INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
v sekci Soubory ke stažení
New
12.10.2016
OMLUVA - POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ
Vážení občané, obyvatelé okolí školy. Dnes v časných ranních hodinách došlo k aktivaci poplašného zařízení střežícího vnitřní prostory školy. Omlouváme se za hluk, který byl ráno slyšitelný i mimo budovu školy.
Šlo o nezaviněné technické selhání systému. Škola obratem objednala urgentní seřízení příslušného čidla. Oprava proběhne již v pátek 14. 10.
Děkujeme Vám za dnešní trpělivost a pochopení situace.
New
09.10.2016
Přidán nový a aktualizovaný dokument
- Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
v sekci Informace o škole / Výroční zprávy
New
03.10.2016
AKCE - SPORTOVEC ROKU
Vážení rodiče,
MČ Praha 10 vyhlásila projekt "Sportovec roku". Nominaci může za žáka podat i škola. Žádáme proto zájemce z řad rodičů, aby v případě zájmu sdělili škole následující informace:
• jméno a příjmení sportovce - žáka školy
• kontakt na zákonného zástupce
• druh sportu
• soupis dosažených úspěchů v roce 2016

Podmínky pro zařazení žáka do projektu:
o Bydliště sportovce v Praze 10
o Členství ve sportovním klubu se sídlem v Praze 10

Návrh na nominaci prosím zašlete na adresu skola@zsgutova.cz. Termín ukončení sběru přihlášek ve škole: 14. 10. 2016.
Přímý kontakt na organizátora akce: andreat@praha10.cz
New
26.09.2016
INFORMACE O ŘEDITELSKÝCH DNECH
Vážení rodiče,
přijměte prosím mé pozdravení. Připomínám Vám avizované ředitelské dny. Vyhlašuji dva dny volna pro žáky školy v termínech:
• pátek 7. 10. 2016
• pátek 14. 10. 2016 (v případě konání druhého kola voleb)
Důvodem vyhlášení ředitelských dnů je konání voleb do Sněmovny parlamentu ČR v prostorách školy. Technické podmínky ve škole bohužel neumožňují organizovat volby a zároveň zajistit docházku žáků. Škola, školní družina/klub a školní jídelna budou proto pro žáky uzavřeny.
Děkuji Vám za pochopení mimořádné situace.
S úctou Jiří Voneš, ředitele školy
New
13.09.2016
UVOLNĚNÍ TERMÍNŮ PODNÁJMŮ TĚLOCVIČEN
STÁVAJÍCÍ NÁJEMCE ODŘEKL REZERVOVANÝ TERMÍN. VOLNÁ KAPACITA: ÚTERÝ A ČTVRTEK, ČAS 19.00 - 21.00 HOD.
Malá tělocvična, vhodná spíše na cvičení. Herní aktivity (např. volejbal) s omezením možné - doporučujeme ale prohlídku na místě (nelze využít na kopanou).
New
09.09.2016
KÓDY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO ŠD
Žáci 4. a 5.
Vážení rodiče, těší nás, že se podařilo vyhovět všem podaným žádostem (kódy naleznete v ŽK svých dětí). Tím je kapacita ŠD naplněna.
Rozhodnutí o přijetí budou třídní učitelé posílat dnes 9. září 2016. Žáci budou mít dokument vložen do žákovské knížky.
13017, 13018, 13022, 13026, 13037, 13043, 13057, 13066, 12071, 13074, 13076, 13077, 13083, 13002, 13015, 13020, 13027, 13034, 13087, 13047, 13058, 13067, 13079, 13016, 13038, 13039, 13052, 13062, 13069, 13070, 13075, 12053, 12075,
16046
New
05.09.2016
TŘÍDNÍ SCHŮZKY - nabídka zajištění pobytu žáků v ŠD
Vážení rodiče,
Připomínáme termín třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd: středa 7. 9. 2016 od 17:00 hod. Přijměte prosím naše pozvání na třídní schůzku.
ŽÁKY PROSÍM DO ŠKOLY NEVODˇTE. Těm rodičům, kteří nemají pro své mladší děti/žáky školy doma dohled, nabízíme možnost umístit žáka na dobu konání třídní schůzky ve školní družině. Žáka předejte osobně paní vychovatelce ve velké herně ŠD v 1. patře.

New
25.08.2016
Přidány nové a aktualizované dokumenty
- ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 - Informační list pro rodiče
- PLÁN REALIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Podle pokynu Č. j. MSMT-7896/2016-3
v sekci soubory ke stažení
New
23.08.2016
STAVEBNÍ PRÁCE PŘED ŠKOLOU
V ulici Gutova před budovou školy se v těchto dnech buduje ochranné pásmo u přechodu pro chodce a bezbariérový vstup z chodníků.
Škola reagovala na požadavky rodičů na zajištění bezpečnosti žáků při cestě do školy a požádala ÚMČ Praha 10 o řešení situace. Z požadovaných variant vyhodnotily příslušné orgány zajištění přechodu pro chodce jako nejvhodnější.
Práce by měly být ukončeny do 30. 8. 2016.
New
22.08.2016
NOVÉ ÚDAJE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY
Vítáme uživatele školních stránek ve školním roce 2016/2017.
V tomto období velmi často vkládáme nové údaje popř. aktualizujeme stávající podle vývoje situace.
Doporučuje sledovat zejména sekci NOVINKY průběžně.
New
15.08.2016
INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 – základní údaje
• Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
• Státní svátek: středa 28. 9. 2016
• Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016
• Ředitelské volno (senátní volby): pátek 7. 10. 2016 (škola uzavřena).
• Ředitelské volno (v případě konání 2. kola senátních voleb): pátek 14. 10. 2016 (škola uzavřena).
• Státní svátek: pátek 28. 10. 2016
• Státní svátek: čtvrtek 17. 11. 2016
• Ředitelské volno (společné vzdělávání učitelů školy) pátek 18. 11. (škola uzavřena, školní družina v provozu).
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
• Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne pro PRAHU 6 -10: 6. 2. - 12. 2. 2017
(Praha 1 – 5: prázdniny: 13. 3. - 19. 3. 2017).
• ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 4. a 5. dubna 2016 (14.00 – 18.00 hod.)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek (svátek) 14. dubna 2017.
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 17. 4. 2017
• Státní svátek: pondělí 1. 5. 2017
• Státní svátek: pondělí 8. 5. 2017
• Přijímací zkouška do 6. třídy – ROZŠÍŘENÁ VÝUKA MATEMATIKY: 6. 6. 2017
• Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.


Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
New
15.08.2016
ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
//Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
1. TŘÍDY - Sraz před školou v 7.45 hod. Slavnostní zahájení od 8:00 hod.., konec vyučování v 8:45 hod.
2. -9. TŘÍDY – příchod do 8.45 hod., začátek vyučování v 8:55, konec vyučování 9:40 hod.

//Vyučování v pátek 2. 9.
Všichni od 8:00 hod. Ukončení. 1. TŘÍDY: 9:40 hod., 2. TŘÍDY: 11:40 hod., 3. TŘÍDY: 11:50 hod., 4. TŘÍDY: 12:00 hod., 5. TŘÍDY: 12:10 hod., 6. TŘÍDY: 12:50 hod., 7. TŘÍDY: 12:40 hod., 8. TŘÍDY: 12:30 hod., 9. TŘÍDY: 12:20 hod.,

//Režim od pondělí 8. 9. dle rozvrhu vyučování