Logo
Úvod
Novinky
NOVÉ LOGO
Kontakty
Rozvrh hodin
Den otevřených dveří
Informace o škole menu
1. třídy 16/17 menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Soubory ke stažení
Kariéra
6. třídy 16/17 menu
New
01.07.2016
PROVOZ VE ŠKOLE V době prázdnin 2016

•POZOR - probíhají rozsáhlé stavební práce v přízemí školy. Vrátnice od 1. 7. do 25. 8. 2016 uzavřena. Vstup do budovy je možný jen po sjednání návštěvy předem.
•Nevyzvednutá vysvědčení vydáváme od 25. 8. 2016 nebo po předchozí telefonické dohodě.
KONTAKTY:
Stálá služba je STŘÍDAVĚ přítomna na jednom z uvedených kontaktů:
//ředitel: 274021921
//zástupce ředitele: 274021923/926
//Služba v budově: 605513947
New
30.06.2016
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Organizace vyučování ve čtvrtek 1. září 2016

//SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PRO 1. ROČNÍK: sraz 7:45 hod.; zahájení 8:00 hod.
//2. - 9. ročník, zahájení 8:55 hod, ukončení výuky 9:4 hod.
New
29.06.2016
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
NÁSTUP: srpen 2016
-Vychovatel/ka školní družiny
Fakultní ZŠ, Praha 10 GUTOVA (metro A, Strašnická) nabízí pro školní rok 2016/2017 volné místo. Plný úvazek. Perspektiva získání trvalého místa možná. Nabízíme podporující kolektiv, rovné jednání a moderně vybavenou školu. Žádáme plnou kvalifikaci, zájem o žáky a poctivou výuku. Zájemci prosím zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis. Kontakt: www.zsgutova.cz, skola@zsgutova.cz, tel.: 274021921
New
29.06.2016
ČTVRTEK 30. června 2016 - VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výroční vysvědčení bude vydáváno 1. vyučovací hodinu. Žáci opustí školu postupně: od 8:50 do 9:10 hod.
Vyzvednutí vysvědčení pro nepřítomné žáky je třeba dojednat s třídním učitelem předem. Vydávání nevyzvednutých vysvědčení je třeba rovněž domluvit předem.
DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA CELOROČNÍ SPOLUPRÁCI A PŘEJEME PŘÍJEMNÉ LÉTO.
New
24.06.2016
ŠKOLNÍ DRUŽINA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN mimo provoz
Vážení rodiče, škola předala požadavky rodičů na provoz ŠD o prázdninách úřadu městské části. Tlumočím výsledek posouzení: pro nízký počet zájemců nebude školní družina o letních prázdninách provozována.
Lituji, že žadatelům nebylo možno vyhovět.
Jiří Voneš
New
23.06.2016
ŠKOLNÍ JÍDELNA-nevydání oběda
Dnes ve čtvrtek 23. 6. nevydala školní jídelna oběd žákům třídy 5. C. Stalo se tak nedopatřením. Vedoucí ŠJ usoudila, že jsou již obědy vydány. Žáci 5. C přišli do jídelny v 13:30 - správně. (ŠJ měla být otevřena). Vedoucí se za nedopatření velice omlouvá. Žákům 5. C obědy dodatečně odhlásí. Ředitel vyzve vedoucí ŠJ, aby se taková záležitost již neopakovala.
New
21.06.2016
ŠKOLNÍ DRUŽINA. PLATBA
Rodičům žáků 2. a 3. tříd ve školním roce 2016/2017 přijatých do ŠD.
Vážení rodiče, posíláme informaci o platbě:
Podmínkou platnosti přijetí je řádná úhrada úplaty za zájmové vzdělávání (dále jen ŠD) do níže stanoveného termínu. Úplata za ŠD ve výši 1500,- Kč za 1. pololetí školního roku je splatná do 10. září 2016 na číslo účtu 2000746389/0800, var. symbol je uveden v žákovské knížce žáka. Tento var. symbol je trvalý po celou dobu školní docházky. Individuální požadavky je nutno projednat s dostatečným předstihem se zástupkyní ředitele pro ekonomické záležitosti Ing. Danou Rynešovou.
S pozdravem PaedDr. Marie Zajdlová, zástupkyně ředitele
New
02.05.2016
Na stránkách byl aktualizován dokument:
ŠVP GUTOVKA - Školní Vzdělávací Program pro základní vzdělávání.
Dokument naleznete v sekci Soubory ke stažení / Obecné
Jedná se o dokument ve formátu .pdf.
New
02.05.2016
Na stránkách byl aktualizován dokument:
Znění školního řádu a práv dětí - aktualizace 2016_04
Dokument naleznete v sekci Soubory ke stažení / Obecné
Jedná se o dokument ve formátu .pdf.