Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Informace o škole menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Další důležité odkazy


New
31.07.2017
RODIČŮM ŽÁKŮ 6. TŘÍD - 2017/2017
ADAPTAČNÍ KURZ
Vážení rodiče,
Jak jsme Vás již informovali, připravujeme pro žáky 6. tříd adaptační kurz. Sdělujeme nyní přesnější informace.
Adaptační kurz proběhne 18. – 22. 9. 2017 v Olešnici v Orlických horách. Celková cena je 3000 Kč na žáka (cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravování 5 x denně + pitný režim, pojištění, plat pro externí vychovatele, nákup materiálu a odměn na adaptační kurz). Škola získala dotaci od ÚMČ Praha 10, která nám umožní snížit Vaši platbu o 1200 Kč. Částka 1800 Kč bude splatná na začátku září. Podrobné informace o odjezdu, příjezdu a způsobu úhrady dostanete nejpozději 5. září spolu se závaznou přihláškou.
Na adaptačním kurzu budou přítomni třídní učitelé a školní metodik prevence. Společně povedeme žáky k vytváření pozitivních vztahů v nově vzniklých kolektivech. Věřím, že se vaše děti adaptačního kurzu zúčastní a že se jim bude líbit nejen program tohoto kurzu, ale že se budou cítit příjemně i ve třídě po celou dobu docházky do naší školy.
V případě dotazů se na obracujte na zástupce ředitele Mgr. M. Chocenského.
tel.:274021924, mobil: 724707624, e-mail:martin.chocensky@zsgutova.cz

Přejeme hezký zbytek léta
Martin Chocenský
New
30.06.2017
Č.j. A/0550/2017 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
21. 6. 2017 Vážení rodiče, přijměte prosím informaci o REŽIMU PRVNÍHO DNE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018. Školní rok se zahajuje v pondělí dne 4. září 2017.
• Školní družina: v provozu od 6:30 hod pro všechny žáky školy.
• Žáci 1. tříd. Sraz před školou v 7:45 hod. , V 8:00 hod. začíná slavnostní vítání.
• Žáci 2. – 9. tříd. Příchod do školy od 8:45 hod. Zahájení vyučování v 8:55 hod. Konec vyučování v 9:45 hod.

Přesnější údaje uvedeme na stránkách školy v druhé polovině měsíce srpna. Zde též zveřejníme rozvrhy vyučování.
Dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců poděkoval za se spolupráci v končícím školním roce. Přeji Vám příjemné letní dny.
S pozdravem
Jiří Voneš
New
28.06.2017
INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
//cca od 21. 8. 2017 - zveřejnění rozvrhů tříd.
//4. 9. 2017 Zahájení školního vyučování.
//28. 9. 2017 - pátek - Státní svátek.
//20. 10. 2017 - pátek - Ředitelský den - volno pro žáky. VOLBY do Poslanecké sněmovny.
//Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
//Státní svátek: 17. 11. 2017 - pátek
// Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 12. 2017 a skončí v úterý 2.1. 2018.

//Vyučování začne ve středu 3. 1. 2017. 1. 2018.
//31. 1. 2018 - středa - ukončení 1. pololetí - výpis vysvědčení.

//Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 2. 2018
// únor2018 - volba prezidenta republiky - pátek (bude upřesněno). Ředitelské volno.
//Jarní prázdniny v délce jednoho týdne pro PRAHU 6 -10: 12. 2. - 16. 2. 2018
//ZÁPIS DO 1. TŘÍD: bude upřesněno - duben 2018
//Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 3. 2018 a pátek (svátek) 30. 3. 2018.
//Státní svátek: Velikonoční pondělí 2. 4. 2018
//Státní svátek: úterý 1. 5. 2018
//Státní svátek: úterý 8. 5. 2018
//Přijímací zkouška do 6. třídy – ROZŠÍŘENÁ VÝUKA MATEMATIKY: červen 2018, bude upřesněno
// Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. 5. 2018
//Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018
New
27.06.2017
NEVYZVEDNUTÁ VYSVĚDČENÍ - Změna
Od 3. 7. 2017 probíhají v celé budově rozsáhlé rekonstrukční práce. Z bezpečnostních důvodů proto nelze umožňovat vstup cizích osob do budovy. Žádáme rodiče, aby si nevyzvednutá vysvědčení převzali až v přípravném týdnu od pondělí 28. 8. 2017. Děkujeme za pochopení situace.
New
27.06.2017
SLOUČENÍ 5. TŘÍD - Rodičům žáků 5. tříd
Vážení rodiče,
v současných 5. třídách došlo k výraznému snížení počtu žáků zejména v důsledku vysoké úspěšnosti při přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. Přestože jsme přijali nové žáky do matematické skupiny, při zachování tří 6. tříd by zůstalo v každé z nich nejvýše 20 žáků. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro snížení počtu tříd v 6. ročníku.
Sděluji Vám, že od 1. 9. 2017 dojde k úpravě počtu tříd v 6. ročníku na dvě.
Po pečlivém zvážení situace jsme se rozhodli vytvořit zcela nové třídy, aby nikdo nebyl znevýhodněn tím, že bude v menší skupině zařazen do již existujícího kolektivu. Nové kolektivy utvoříme v průběhu měsíce srpna 2017. Ujišťujeme vás, že při řazení žáků budeme brát v úvahu kamarádské vztahy žáků a též maximálně přihlédneme k doporučení třídního učitele.
Konkrétní zařazení žáka do třídy zveřejníme v týdnu od 28. 8. 2017 na stránkách školy (seznam kódů žáků) a rovněž při nástupu žáků do 6. třídy dne 4. září 2017.

Vážení rodiče, jsem si vědom nepopulárnosti opatření a lituji, že k tomuto kroku musí dojít. Žádám Vás o pochopení rozhodnutí a děkuji Vám za ně.
S úctou
Mgr. Bc. Jiří Voneš v.r.
ředitel školy
New
27.06.2017
UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vážení rodiče, informujeme vás o režimu posledního dne vyučování ve školním roce 2016/2017.
Pátek 30. 6.
//8:45 hod. - poslední zvonění pro žáky 9. tříd
//8:55 hod. - odchod žáků 9. tříd ze školy
//cca 9:00 hod. - odchod žáků 1. tříd. třídní učitelé předávají žáky ve vestibulu osobně rodičům. Žáci, na které rodiče nečekají, odejdou do školní družiny, kde vyčkají.
//cca 9:10 - 9:20 hod. - Postupný odchod žáků 2. - 8. tříd
//Výdej oběda: 10:00 - 12.00 hod.

Žádáme, aby v 9:00 obsadili vestibul pouze rodiče žáků 1. tříd. Rodiče starších žáků vstoupí do vestibulu až po odchodu prvňáčků.
Děkujeme a přejeme vydařený začátek léta.
New
19.06.2017
ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Seznamte se prosím s důležitou informací:
S platností od 1. 9. 2017 se zvyšuje na všech základních školách zřizovaných MČ Praha 10 úplata za školní družinu o sto Kč.
MĚSÍČNÍ POPLATEK ČINÍ: 400,- Kč.
Věc byla projednána projednání s odborem školství MČ Praha 10. Původní výše úplaty dlouhodobě neodpovídala zvýšeným nárokům na provoz ŠD ke kterým v uplynulém desetiletí postupně docházelo.
Platba je opět rozložena do dvou splátek - za 1. (2000,- Kč) a za 2. pololetí (2000,- Kč) šk. roku 2017/2017.
Škola zaslala rodičům přijatých žáků související informace včetně sdělení termínů splatnosti.