Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Den otevřených dveří
Informace o škole menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI


Výsledky zápisu do ZŠ GUTOVA
pro školní rok 2018/2019


Ředitel Základní školy Praha 10, Gutova 39/1987 podle ustanovení § 46 odst. 1), §165 odst. 2), písm. e) a v souladu se zněním § 183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

Přijatí uchazeči
kód/rozhodnutí:

  18001       18022       18043       18063  
  18002       18023       18044       18064  
  18003       18024       18045       18065  
  18004       18025       18046       18066  
  18005       18026       18047       18067  
  18006       18027       18048       18068  
  18007       18028       18049       18070  
  18008       18029       18050       18071  
  18009       18030       18051       18072  
  18010       18031       18052       18073  
  18011       18032       18053       18074  
  18012       18033       18054       18075  
  18014       18034       18055       18076  
  18015       18036       18056       18077  
  18016       18037       18057       18078  
  18017       18038       18058       18079  
  18018       18039       18059       18080  
  18019       18040       18060       18081  
  18020       18041       18062       18083  
  18021                    

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí v listinné podobě bude vydávat zákonným zástupcům do vlastních rukou zástupkyně ředitele PaedDr. Marie Zajdlová.

Upřednostnili jinou školu
kód/rozhodnutí:

  18013       18061       18069       18082  
  18042                    


Dodatečná žádost o OŠD
kód/rozhodnutí:

        18035        


V Praze 18. dubna 2018
Mgr.Bc. Jiří Voneš, v.r.
ředitel školy