Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Informace o řed. volnu
Den otevřených dveří
Informace o škole menu
1. třídy 19/20 menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

Dokumenty ke stažení


Obecné

ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 1363 krát)
Program primární prevence    (staženo 25 krát)
Znění školního řádu a práv dětí - aktualizace 2016_04   (staženo 2101 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 838 krát)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ - ŠD 18-19   (staženo 462 krát)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ (do školní družiny)    (staženo 841 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 779 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 1724 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 1990 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 2644 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 1931 krát)

Dopisy rodičům

Informační list, organizace roku, leden 2019   (staženo 257 krát)

Zápis do 1. tříd

Žádost o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro rok 2019/2020 lze podat nejdříve 2. dubna 2019   (staženo 106 krát)
Žádost o předčasné přijetí dítěte k zákl. vzděl. do ZŠ Gutova rok 2019/2020   (staženo 84 krát)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ Gutova rok 2019/2020   (staženo 257 krát)
Info. zákon. zástupce škole o záměru podat žádost o odklad škol. doch. rok 2019/2020   (staženo 88 krát)
Informace rodičům u zápisu 2019 - březen   (staženo 216 krát)
Zápis do 1. tříd - Otázky a odpovědi 2019 - oprava   (staženo 297 krát)
Desatero "připraveného školáka" - dle materiálu MŠMT   (staženo 1208 krát)
informace o průběhu ZÁPISU DO 1. TŘÍD - část - ROZHOVOR S DÍTĚTEM   (staženo 1462 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup žáka/žákyně do 6. třídy a skupiny s rozšířeno výukou matematiky 2019/2020   (staženo 86 krát)
Informace rodičům RVM2019   (staženo 352 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 2196 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2073 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY   (staženo 468 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání   (staženo 38 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář
   (staženo 2508 krát)