Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Informace o škole menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Další důležité odkazy


fotogalerie ŠKOLNÍ DRUŽINY
akce odkaz (obrázek) popis
     
27-09-2012
Prvňáčci
4. září přišli do naší školní družiny (ŠD) noví žáčci a hned se skvěle zapojili.
27-09-2012
Indiáni
Na konci září jsme pro žáky školní družiny (ŠD) uspořádali INDIÁNSKÝ DEN. Samotné akci předcházela dvoutýdenní příprava. Žáci kreslili a malovali indiány, indiánskou vesnici, vyráběli totem a tee-pee, vyprávěli si o životě indiánů a připravovali masky. V den konání se všichni sešli v herně, odkud vyšel společný průvod. Po návratu do herny jsme tancovali indiánské tance kolem totemu, poslouchali indiánské bubny a potom i sami bubnovali a zahráli si indiánskou hru „na lovce bizonů“.
26-10-2012
Pravěk

Mezi žáky je období pravěku ve velké oblibě. Většinou si jej ale spojují pouze s ještěry. Proto jsme pro ně připravili zábavný, ale i poučný projekt PRAVĚK.
Cílem bylo seznámit žáky s vývojem a způsobem života pračlověka. V úvodu jsme společně sledovali dokument BBC Mezi pravěkými lidmi. Následné kreslení pračlověka a mautů bylo proloženo čtením z knihy U pravěkých lovců. Vyzkoušeli jsme také malování jeskynních obrazů, starší žáci kreslili, jak by to vypadalo, kdyby se pračlověk dostal do dnešní doby.
Vyvrcholením bylo zábavné odpoledne, při kterém si žáci vyzkoušeli svou zručnost, obratnost a znalosti při plnění úkolů(lov mamuta, rozdělávání ohně, skládání úlomků pravěké vázy, vytváření dobových „účesů“).
Všichni si odpoledne užili a domů odcházeli se spoustou zážitků.
30-11-2012
Projekt ZIMA

V projektu Zima si žáci mohli vyzkoušet své dovednosti a ověřit si znalosti o tomto ročním období.
18-01-2013
Den zdraví

Myslíte si, že žijete a jíte zdravě? Zeptejte se svých dětí. Po absolvování našeho družinového projektu se z nich stali téměř odborníci.
08-02-2013
Masopust 2013

V únoru jsme pro děti připravili masopustní rej. Protože letos vychází masopust na únor, rozhodli jsme se, že tentokrát si uděláme průvod ve škole. Po shromáždění masek jsme se za mohutného halasu prošli po chodbách školy. Po průvodu se všichni žáci sešli v herně, kde program pokračoval. Nejprve si zahráli jednoduchou masopustní hru HOJAČKY, a potom si připomněli, co všechno se o masopustu dozvěděli. A jak se na masopust patří, vše bylo zakončeno bujarým veselím s tancem.
27-03-2013
Vítání JARA

Jaro nepřichází a nepřichází, tak jsme se pokusili přivolat ho naším projektem Vítání jara. Všichni společně jsme prošli třemi stanovišti – ptáci, květiny a sluníčko. Na každém stanovišti se děti dozvěděly něco zajímavého z daného okruhu, zazpívaly si písničky, řekly básničky a zatancovaly si. Zima snad už opravdu předala vládu jaru.
06-04-2013
Taneční přehlídka

V dubnu si starší spolužáci připravili pro družinu taneční přehlídku. Vystoupení se všem moc líbilo.
10-04-2013
Řecké báje

Také v dubnu jsme navštívili Strašnické divadlo. Představení Řecké báje, ve kterém účinkovali E. Hrušková a J. Přeučil bylo pro děti nejen zábavné, ale i poučné.
19-04-2013
Den země

I letos, stejně jako každý rok, jsme oslavili Den Země spolu Domem UM, se kterým máme bohatou spolupráci. Žáci si zasoutěžili ve vědomostních soutěžích, pohráli si s hlavolamy a hádankami a hlavně se dosytnosti vydováděli na skákacím hradě. Každý z účastníků dostal drobnou odměnu.
26-04-2013
rej čarodějnic

Protože jsme předpokládali, že pálení čarodějnic odjedou žáci slavit s rodiči na chaty, chalupy a k babičkám, uspořádali jsme pro ně rej čarodějnic s předstihem. V průběhu týdne jsme vyzdobili vchod do herny, žáci spolu s maminkami pracovali na výrobě masek a hlavně jsme si povídali o tom, proč se pálení čarodějnic slaví. Také jsme se dozvěděli, že po pálení čarodějnic se staví máj, a co to znamená. V pátek odpoledne potom vyrazil čarodějnický průvod po chodbách školy a skončil rejem v herně. Všechny čarodějnice se při něm opravdu „vyřádily“.
23-05-2013
Fotbalový turnaj ŠD

Také letos jsme uspořádali pro chlapce jejich oblíbený fotbalový turnaj ŠD. Přihlásilo se celkem 26 chlapců, což je o něco méně než v minulých ročnících, ale svou urputnou snahou si vše vynahradili. Všechna utkání opět soudcoval pan Šístek, kterému patří velký dík. Konečné pořadí:

> 1. OHNIVÝ OREL
2. ČERNÍ VLCI
3. ČESKÝ LEV
24-05-2013
Šátkový den

Pro zpestření jsme dětem vymysleli „šátkový den“. Šátky jsme měli na krku, na hlavě, kolem pasu, na rukou, přes ramena – jak se nám líbilo. Prostě parádní diskotéka s barevným deštěm.
30-05-2013
Exkurze u hasičů

Na konci školního roku se pravidelně věnujeme bezpečnosti. Žáci se seznamují s bezpečným chováním doma, v přírodě, při stanování, koupání apod. Učili jsme se, jak poskytnout jednoduchou první pomoc a jak ošetřit drobná poranění. V závěru jsme si procvičili důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci a jak nahlásit událost na policii, záchrannou službu a hasičům. Vše jsme zakončili exkurzí u hasičů, kde se žáci seznámili s jejich technikou a prací a zároveň si vyzkoušeli část jejich vybavení.
30-05-2013
Toulcův dvůr

Krásné počasí nás vylákalo ven, a tak jsme se vydali do Toulcova dvora. Žáci měli možnost zblízka si prohlédnout hospodářská zvířata, která často znají méně, než ta exotická, s kterými mají možnost setkat se v ZOO.