Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Informace o škole menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Další důležité odkazy


fotogalerie
datum odkaz (obrázek) popis
     
2. 9. 2013
Vítání prvňáčků
Školní rok byl 2. září zahájen společným shromážděním prvňáčků, jejich rodičů, sourozenců, prarodičů a kompletního pedagogického sboru v malé tělocvičně školy. Školáky vřele přivítal pan ředitel Jiří Voneš společně s ředitelem pražské ZOO panem Miroslavem Bobkem a zástupkyní starosty paní Radmilou Kleslovou, která dětem popřála mnoho úspěchů a přinesla všem třem prvním třídám sladkou pochoutku v podobě dortů.
Omlouváme se za obrovské množství fotografií, ale nechtěli jsme na nikoho zapomenout.

9. - 13. 9.
2013
Vodácký kurz - Vltava
Začátkem školního roku jsme uskutečnili s výběrem 9. tříd vodácký kurz na Vltavě. Na kanoích jsme spluli z Vyššího Brodu do Boršova. Přespali jsme na tábořištích v Rožmberku, Českém Krumlově a ve Zlaté Koruně. I přes chladnější počasí a občasnému vykoupání ve Vltavě, jsme se ve zdraví vrátili do Prahy.
23. - 27. 9.
2013
Turisticko-adaptační kurz
Na konci září jsme pro žáky šestých ročníků uspořádali turisticko-adaptační kurz va Velkých skalinách. Cílem této již tradiční akce je, umožnit všem účastníkům lepší a hlavně rychlejší utvoření nových "druhostupňových" koliktivů a to nejen mezi žáky, ale i jejich třídními učiteli. Program je sestaven z nerůznějších nejen prožitkových aktivit, při kterých nezůstal pozadu ani pedagogický sbor :-)
5. - 12. 10.
2013
Škola v přírodě
V měsíci řijnu jsme poprvé byli na ČERNÉ HOŘE. Třídy paní učitelek Horové, Kožusznikové Válkové a Jindrákové se vydaly na letošní první "školu v přírodě".
Krom využití nejrůznějších forem výuky si všichni užili i pořádnou porci oddychu a zábavy.
20.11.2013
Dravci a jejich kořist
Opět naši školu navštívila skupina TEIR.
V rámci tohoto programu žáci absolvovali přednášku o životě v přírodě, mohli shlédnout řadu živočichů dravců (to i živých), jejich kořisti a ukázek prostředí, ve kterém nejen žijí, ale také loví.
21.11.2013
Přípravy na JARMARK
V tomto termínu celá škola upřela své síly, ke dni otevřených dveří.
Den kdy všichni žáci pracovali na vytváření výrobků pro JARMARK, který je již tradičně součástí DOD.
5.12.2013
Mikuláš
Jako každý rok k nám zavítal Mikuláš se svou družinou.
Přinesl s sebou i knihu hříchů, ve které měl informace o nejednom zlobivci.
Nakonec si čerti ale nikoho neodnesli a všichni slíbili že se polepší.
11.12.2013
Den Otevřených Dveří
Tato každoroční akce je jedním ze dvou termínů, při kterých se naše škola prezentuje veřejnosti.
Návštěvníci mají možnost celou školu důkladně prozkoumat a to nejen co se týče prostorového a materiálního vybavení, ale i výuky samotné.
Dále škola nabízí možnost využít řady prezentačních a informativních stanovišť.
V neposlední řadě je pak součástí tohoto dne i posezení s bývalými zaměstnanci školy a generálka Vánočního vystoupení.
12.12.2013
Vystoupení na Kubáni
Jako každý rok se naše škola měla možnost prezentovat na Kubánském náměstí. I tentokrát měly vystoupení v režii paní učitelky Pašková a Schifflerová.
Celý prosinec pak náměstí zdobil Vánoční stromek, který vyzdobili žáci naší školy pod vedením paní učitelky Zvěřinové
15. a 16.1. 2014
Zápis
V dnech 15. a 16. ledna proběhl na Praze 10 zápis do prvních tříd a ani na naší škole tomu nebylo jinak.
29.1. 2014
AKCE GR - Dáma
I letos žáci Gutovské rady připravili a zorganizovali odpoledne her. Tentokrát si vybrali DÁMU.
Několika kolový turnaj, kterého se účastnili nejen zástupci tříd, ale také zaměstnanci školy, proběhl ve velkém stylu a nikdo nezůstal nikomu nic dlužen.
Největší dík pak patřil všem, kteří tuto bezvadnou akci připravili.
Jsme velice rádi, že se žáci dokáží kvalitně zapojit do dění na naší škole a prokáží ochotu spolupracovat při organizování různých akcích.
8.2. 2014
LVK
Jako každý rok, jsme vyjeli na LVK. Výcvik probíhal na lyžích i na snowboardech od 8. do 13. února.
Počasí nebylo úplně vlídné, ale o to víc si účastníci užili večerního programu a dalších úkolů mimo sjezdovky.
13.2. 2014
BOTANICKÁ ZAHRADA
Paní učitelka Pašková s žáky sedmého ročníku na exkurzi v BOTANICKÉ ZAHRADĚ
27.3.2014
DEN KOMEDIE NA HLAVĚ
V březnu 2014 proběhla toho roku největší akce pořádaná GUTOVSKOU RADOU nazvaná KOMEDIE NA HLAVĚ.
Po složitých několikatýdeních přípravách se ten den celé škole v cca deset hodin podařilo vyfotografovat v prostorách atria (školní zahrady).
Krom celé škály nádherných kreací, vtipností a pokrývek hlavy nám dokonce vyšlo i počasí, ze kterého měli organizátoři největší strach.
Jako součást celého dne pak GR vyhlásila vítěze a absolutního vítěze soutěže o nejlepší, nejzajímavější a nejvtipnější pokrývku hlavy.
28.3.2014
DEN UČITELŮ
Den po akci KOMEDIE NA HLAVĚ čekal na členy GR další úkol. Tentokrát se jednalo o oslavu DNE UČITELŮ.
24.6.2014
Loučení s deváťáky
Je hezkou tradicí, že den před koncem školního roku se vedení školy loučí se žáky 9. tříd. V letošním roce jsme tuto akci přesunuli do venkovního átria a pozvali všechny učitele školy, aby se odcházející žáci mohli rozloučit nejen se svými současnými, ale i bývalými vyučujícími.
Nejúspěšnější žáci školy také převzali z rukou pana ředitele pochvalné listy za své výkony.
25.6.2014
Posledí zvonění
A je to tady... Pro žáky 9. tříd opravdu úplně poslední zvonění na základní škole. Poslední loučení, poslední zamávání... Všem hodně štěstí v dalším životě :-)