Logo
Úvod
Novinky
NOVÉ LOGO
Kontakty
Rozvrh hodin
Den otevřených dveří
Informace o škole menu
1. třídy 16/17 menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Soubory ke stažení
Kariéra
6. třídy 16/17 menu
bullet Info. mat. 6.roč
ZŠ Praha 10
opět otevírá ve školním roce 2016/2017

do 6. ročníku
skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky

podle vzdělávacího programu GUTOVKA

Podmínky pro přijetí
(nejedná se o přijímací řízení ke střednímu vzdělání)
úspěšné zvládnutí testu z matematiky a všeobecných znalostí(učivo 5. roč.), dobrý prospěch a chování ve 4. a 5. ročníku.

Formulář žádosti o přijetí do 6. třídy s RVM je k dispozici na www.zsgutova.cz v sekci "Soubory ke stažení". Vyplněný formulář žádosti doručte poštou nebo osobně na adresu školy nejpozději do
27. května 2016.
Žádosti doručené po tomto datu nemusí být vzaty školou na vědomí.
Žádost podává výlučně zákonný zástupce.
Žádost je možno podávat od 2.5.2016

Přihlášení žáci se dostaví do školy k vykonání přijímacího testu.
Termín: 31. května 2016 v 8:00 hod

(Pozvánky k přijímací zkoušce nezasíláme. Ke zkoušce se dostaví všichni přihlášení žáci. Pokud zákonný zástupce žáka z vážných důvodů omluví předem, může žák vykonat zkoušku v náhradním termínu)


Spojení
Metro A - stanice Strašnická (300 m od výstupu z metra)
Tramvaj - zastávka Na Hroudě, zastávka Strašnická
Autobus - zastávka Na Hroudě, zastávka Strašnická
Vlak - zastávka Praha - Strašnice

Další informace
na telefonních číslech 274 021 920, 274 021 924 (Mgr. Martin Chocenský) nebo na
www.zsgutova.cz, skola@zsgutova.cz, martin.chocensky@zsgutova.cz

Těšíme se na nové žáky našich matematických skupin :-)


Mgr. Jiří Voneš
ředitel školy